16 ตุลาคม 2022

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ. ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ปฏิบัติภารกิจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่จังหวัดนราธิวาส

1 min read

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ. ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ปฏิบัติภารกิจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่จังหวัดนราธิวาส

วันนี้ (18 มี.ค. 64) ที่ฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่ 4516 ตำบลบาโงสะโต อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เดินทางมาปฏิบัติภารกิจเยี่ยมเยียนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่( 31 ม.ค.64 )ที่ผ่านมา พร้อมเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน 50 ชุด เพื่อนำไปมอบให้ สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
โอกาสนี้นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้กล่าวต้อนรับ โดยมี พ.อ. เฉลิมพร ขำเขียว รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่
ในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวให้รับทราบ ยังความปลาบปลื้มและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

จากนั้นพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรีได้เดินทางไปยังฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่ 4904 ตำบลผดุงมาตร อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส โอกาสนี้ได้เชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 50 ชุด มอบแก่เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อวันที่ ( 13 ก.พ.64 )ที่ผ่านมา
จากนั้น องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 50 ชุด ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจ ณ สถานีตำรวจภูธรอำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส โอกาสนี้พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ได้เดินทักทายสอบถามถึงความเป็นอยู่ ซึ่งทุกนายต่างมีขวัญและกำลังใจดี และพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องผืนแผ่นดินไทย

ต่อมา องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 50 ชุด ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ภารกิจ ณ ฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่ 4615 อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ ตั้งใจ และทุ่มเทเพื่อประเทศ โดยมีนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวต้อนรับ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องร่วมในพิธีฯ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.