2 ธันวาคม 2022

จ.จันทบุรี เดินหน้าวาระเร่งด่วนแก้ปัญหาช้างป่า เพิ่มความรู้ให้ชาวบ้าน ขยายเครือข่ายอาสาเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่า รุ่นที่ 11 พื้นที่ภัยพิบัติแก่งหางแมว ปรับเทคโนโลยีเตือนภัยให้รวดเร็ว ลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน

1 min read

จ.จันทบุรี เดินหน้าวาระเร่งด่วนแก้ปัญหาช้างป่า เพิ่มความรู้ให้ชาวบ้าน ขยายเครือข่ายอาสาเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่า รุ่นที่ 11 พื้นที่ภัยพิบัติแก่งหางแมว ปรับเทคโนโลยีเตือนภัยให้รวดเร็ว ลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน

วันนี้ ( 16 มี.ค.64 ) ที่ กองร้อยอาสารักษาดินแดน อ.ก่งหางแมว จ.จันทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้เดินทางเยี่ยม ให้กำลังใจ ชาวบ้านที่สมัครเป็นอาสาสมัครเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าจังหวัดจันทบุรี รุ่นที่ 11 ซึ่งเป็นวาระเร่งด่วนจังหวัดจันทบุรีในการแก้ปัญหาช้างป่า ตามแผนเผชิญเหตุช้างป่าโดยเฉพาะการบริหารจัดการภัยช่วงก่อนเกิดภัยที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังและการแจ้งเตือน จังหวัดจันทบุรีจึงได้มอบหมายให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ร่วมกับหน่วยงาน องค์กร และท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องจัดฝึกอบรมอาสาสมัครเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าขึ้น รวม 15 รุ่น ครอบคลุม 8 อำเภอ ยกเว้นอำเภอเมือง และ อำเภอแหลมสิงห์ โดยนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีกล่าวว่าจากสถิติในภาพรวมของจังหวัดพบว่ามีจำนวนช้างป่าเพิ่มขึ้นและแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มกระจายหากินครอบคุลมพื้นที่ส่งผลกระทบรวม 8 อำเภอ จังหวัดให้ความสำคัญกับปัญหานี้โดยมุ่งเน้นแก้ปัญหาโดยวางหลักไว้ให้คนกับช้างอยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัยทั้ง 2 ฝ่าย ที่ผ่านมาอุทยานแห่งชาติ และชาวบ้านได้รวมตัวกันจัดตั้งชุดเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าเพื่อแจ้งเตือนภัยและพบว่ามีช้างป่าเข้ามาหากินใกล้ที่อยู่อาศัยประชาชนเพิ่มขึ้น

ทางจังหวัดเห็นความสำคัญและเป็นห่วงประชาชนจึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดอบรมชุดเฝ้าระวังผลักดันช้างป่าในหมู่บ้านพื้นที่เสี่ยงภัยช้างป่า ให้ความรู้ในการป้องกันภัยจากช้างป่า ปรับฐานข้อมูล และวิธีการเตือนภัยที่นำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของราษฎร ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรีได้ทำการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือป้องกันช้างป่า เช่น เครื่องส่งสัญญาณเสียงไล่ช้าง และ เครื่องติดตั้ง GPS ติดตามความเคลื่อนไหวของช้างป่าเพื่อเป็นข้อมูลเตือนภัยชาวบ้านเมื่อช้างป่าเข้ามาใกล้ชุมชน ทั้งนี้ในพื้นที่อำเภอแก่งหางแมว เป็นอำเภอที่มีพื้นที่เสี่ยงภัยจากช้างป่า และมีจำนวนช้างป่าออกมาหากินนอกพื้นที่เขตป่าอนุรักษ์จำนวนมากหลายร้อยตัว โดยสถิติในเดือนพฤศจิกายน 2563 พบช้างทั้งหมด 203 ตัว ต่อมาช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 พบสถิติมีช้างป่าออกมาหากินนอกพื้นที่เขตป่าอนุรักษ์ จำนวน 513 ตัว ซึ่งเพิ่มขึ้นจำนวนมากอาจเป็นเพราะมีการ วนเข้ามาหากินของกลุ่มอื่นรวมทั้งจำนวนประชากรช้างเพิ่มขึ้น จังหวัดจันทบุรีได้เร่งแก้ปัญหาให้คนและช้างอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัย รวมทั้งสร้างเครือข่ายอาสาเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่ามีการบูรณาการและประสานงานกันอย่างเป็นระบบเพิ่มขึ้น

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.