4 ธันวาคม 2022

กอ.รมน.ร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติตัวก่อน-หลังฉีดวัคซีนโควิด-19ให้กับประชาชนในประเทศไทย

1 min read

*กอ.รมน.ร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติตัวก่อน-หลังฉีดวัคซีนโควิด-19ให้กับประชาชนในประเทศไทย*

วันนี้ (14 มี.ค. 64) พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน. ได้เปิดเผยว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ถือว่าเป็นโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่มีการระบาดไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็นอย่างมากรู้ฐบาลจึงมีนโยบายใช้วัคซีนในการป้องกันโรคติดเชื่อไว้รัสโคโรนา2019(COVID-19)ควบคู่กับมาตรการป้องกันอื่นๆ เช่นการสวมหน้ากากอนามัยหรืหน้ากากผ้าการเว้นระยะห่างทางกายภาพ
การรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลการกักกันโรคบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงทั้งในและภายนอกประเทศทั้งนี้เพื่อลดการติดเชื่อและปวยรุนแรง การเสียชีวิตรวมถึงค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยของรัฐบาลพร้อมกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมให้กับสู่สภาวะปกติอย่างโดยเร็วการเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งทั้งในเรื่องของวัคซีนฯและการสร้างการรับรู้ความเข้าใจในการรับวัคซีนอย่างถูกต้องตามหลักทางการแพทย์ นั้นกอ.รมน.เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีส่วนร่วมดำเนินการสือสารให้ความรู้และประชาสัมพันธ์

การให้บริการวัคซีนเพื่อให้ประชาชนทุกคนในประเทศไทยได้รับการฉีดวัคซีนที่มีคุณภาพปลอดภัยมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคโควิด-19โดยใช้ช่องทางของ กอ.รมน.ภาค และกอ.รมน.จังหวัด เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนถึงเหตุผลความจำเป็นการปฏิบัติตัวก่อน-หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 อาทิการตรวจสอบโรคประจำตัว การแพ้ยาและสังเกตอาการข้างเคียงภายหลังการฉีดวัคซีน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อลดความเสียงในการแพร่กระจายเชื่อ,ลดการป่วยรุนแรงและเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 อีกทั้งเป็นการรักษาระบบสุขภาพของประเทศและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชากรและฟื้นฟูให้ประเทศกลับเข้าสู่สภาวะปกติ เพื่อรักษาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศต่อไป

กอ.รมน. จึงฝากความห่วงใยมายังประชาชนกับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนฯที่ผ่านมายังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเองรวมทั้งการดูแลสุขอนามัยส่วนตัวซึ่งถือว่ายังเป็นมาตรการที่สำคัญจึงขอความร่วมมือร่วมใจโดยขอส่งความปรารถนาดีมายังประชาชนทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องจนกว่าประเทศไทยและทั่วโลกจะเข้าสู่สภาวะปกติ

– ข่าว กอ.รมน. ISOC News
นกเพลิงเมืองรถม้า รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.