2 ธันวาคม 2022

(คลิป) “ดร.แก้มหอม” เปิดหอประชุม แคนนาบีส ซิตี้ฮอลล์” แถลงข่าว จัดประชุมสัมมนาวิชาการกัญชาทางการแพทย์นานาชาติครั้งที่ 1

1 min read

“ดร.แก้มหอม” เปิดหอประชุม แคนนาบีส ซิตี้ฮอลล์” แถลงข่าว จัดประชุมสัมมนาวิชาการกัญชาทางการแพทย์นานาชาติครั้งที่ 1

วันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น. ที่หอประชุม แคนนาบีส ซิตี้ฮอลล์ ดร.แก้มหอม ณ ลานช้าง (แม่มดกัญชา), รศ.ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ นายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย, นายมนตรี หาญใจ นายกสมาคมกีฬา จังหวัดเชียงใหม่, นางสาวพัชรมณฑ์ สุนทราณ์ รองประธานกองทุน We love Chiang mai, นางสาวณัฐพิมล ชื่นดวง ฝ่ายประสานงานภาครัฐ, นายปริญญา จินตวง กลุ่มจิตอาสาลุงตู้ เครือข่ายกัญชาเพื่อผู้ป่วย ร่วมกันแถลงข่าวการจัดประชุมสัมมนาวิชาการกัญชาทางการแพทย์นานาชาติครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 16 -18 เม.ย.64

ซึ่งการประชุมสัมมนาวิชาการ กัญชาทางการแพทย์นานาชาติ ครั้งที่ 1ณ หอประชุม แคนนาบิส ซิตี้ ฮอลล์ เวียงอโรคยา เดอ สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ “กัญชา กัญชง กระท่อม พืชเศรษฐกิจเพื่อการส่งออก” การจัดประชุมสัมมนาวิชาการ งานวิจัยกัญชาทางการแพทย์นานาชาติครั้งที่ 1 เชียงใหม่ วันครอบครัวกัญชาไทย ร่วมกับภาคีกัญชาแห่งชาติ เพื่อนำความรู้แบบแพทย์องค์รวมคือ การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก แพทย์ผสมผสาน ทั้งจากประเทศไทย ประเทศเพื่อนบ้าน และทั่วโลก มาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ รวมถึงเคสรักษาจริง

ดร.แก้มหอม ณ ลานช้าง (แม่มดกัญชา) เปิดเผยถึงวัตถุประสงค์ว่า การจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นเวทีในการพัฒนางานวิชาการด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ให้มีคุณภาพมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งขับเคลื่อนเครือข่ายให้มีความหลากหลายทั้งในระดับท้องที่ และระดับชาติ ให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนางานด้านวิชาการ โดยมีกำหนดในการจัดงานระหว่างวันที่ 16-17-18 เมษายน 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้กัญชาศาสตร์แห่งเอเชีย (Global Medical Cannabis Academy ) เวียงอโรคยา เดอ สารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหัวข้อการในการประชุมวิชาการมีห้องประชุม Cannabis City Hall และการประชุมวิชาการห้องย่อย (Symposium Section) จำนวน 3 ห้อง ทั้งในรูปแบบ On Site และ Online มีการถ่ายทอดผ่านระบบดาวเทียม Galaxy 19, ครอบคลุมทวีปอเมริกา แคนนาดา อลากาส ฮาวาย และทางเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น เฟสบุ๊ค ยูทูป สื่อแมกกาซีน และทีมงานออสการ์ ฮอลลีวูด รวมทั้งเครือข่ายผู้ร่วมสัมมากว่า 20 ประเทศ 100 กว่าองค์กร

ทั้งนี้ เพื่อให้ก้าวทันสถานการณ์โลกปัจจุบัน ในการประชุมสัมมนาวิชาการฯ ครั้งนี้ ได้จัดให้มีหัวข้อการอภิปราย เสวนาประเด็นเรื่องราว ข้อกฎหมาย ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ กฎหมายการขนส่งระหว่างประเทศ อัพเดทที่สุด จากประสบการณ์และสถานการณ์จริง รวมทั้งหัวข้อที่อยู่ในกระแสความสนใจของประชาชนในปัจจุบันทั้งในประเทศไทย ประเทศเพื่อนบ้าน และทั่วโลก เรื่อง “กัญชา กัญชง กระท่อม” องค์ความรู้ที่สามารถขยายผลในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตลาดอุตสาหกรรมสมุนไพร เช่น“แบบจำลองธุรกิจกัญชง กัญชา” เน้นย้ำการปลูกเพื่อทำตลาดต่างประเทศ ซึ่งมีความต้องการที่หลากหลายและแตกต่างกันออกไป

ซึ่งมีเวทีหลักในการประชุมครั้งนี้ได้แก่ หอประชุม Cannabis City Hall, เวทีกลางแจ้งกิจกรรมด้านนอก และเวทีสภากัญแฟร์เพื่อประชาชน โดยในแต่ละเวทีจะมีวิชาการสื่อสารกับภาคประชาชน บุคลากร รวมถึงชาวบ้าน ผู้ป่วยจริง ให้ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ แนวทางการเดินหน้าด้านการผลักดัน ร่าง พ.ร.บ. พืชเสพติดให้คุณทางการแพทย์ กฎหมายจากภาคประชาชน นิทรรศการองค์ความรู้สมุนไพร นิทรรศการจิตอาสาหลาย 1,000 เคสที่ร่วมโครงการ จากภาคประชาชน โครงการคลินิกสงฆ์ ให้คำแนะนำในด้านโภชนาการสำหรับผู้ถวายและผู้รับ การตรวจสุขภาพร่างกายแบบแพทย์แผนไทย แพทย์องค์รวม แพทย์ผสมผสาน รวมถึงการบรรยายเรื่อง ธนาคารน้ำ จุดกำเนิดของชีวิต นวัตกรรมที่ยั่งยืน การรณรงค์เรื่องลมหายใจ PM2.5 กิจกรรมการประกวดวาดภาพ และกิจกรรมเพื่อสังคม คอนเสิร์ตจากศิลปินร้องดังแบบเต็มวง และศิลปินในดวงใจ และกิจกรรมสร้างสรรค์อื่นๆอีกมากมาย

ทั้งนี้โดยมุ่งหวังให้เกิดการความเข้าใจอย่างถูกต้อง ข้อดี ข้อเสียของกัญชา เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้ในทางการแพทย์ให้ถูกต้องและปลอดภัย ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดก่อนที่จะปลดล๊อคกัญชาให้ใช้ได้ทั่วประเทศไทยในอนาคตคณะผู้จัดงานประชุมสัมมนาครั้งนี้ หวังผลที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้จากทุกมุมมอง เพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน บุคลากรทางการแพทย์ นักวิชาการ นักวิจัย ผู้ประกอบการ และผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งวิสาหกิจชุมชน และประชาชนทั่วไปได้เข้าใจอย่างทั่วถึง “กัญชา กัญชง กระท่อม เกษตรอัจฉริยะสู่ตลาดโลก วิสาหกิจชุมชนสู่พืชเศรษฐกิจเพื่อส่งออก”

ดร.แก้มหอม กล่าวอีกว่า หัวข้อประชุมสัมมนายังมีหลายหน่วยงานองค์กรติดต่อเข้ามาเพิ่มเติม ซึ่งจะมีการสรุปคณะจัดงานประชุมในวันที่ 14 มีนาคม 2564 และจะดำเนินการจัดแถลงการณ์จัดงานในเวลาต่อไป และจากประสบการณ์จัดงานกัญชาโลกเมื่อ 3 ปีก่อนได้มีการจัดงานที่ มีผู้ร่วมงานประมาณ 400,000 คน แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันเนื่องจากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาทำให้ประเทศต่างๆ ที่ไม่สามารถจัดงานในพื้นที่ได้ ต้องจัดผ่านช่องทางออนไลน์ ดังนั้นการจัดงานครั้งนี้จึงได้รับความสนใจมากที่สุดจากทั่วโลก เพื่อนำคลิปการจัดงานไปเปิดร่วมในประเทศและองค์กรหน่วยงานต่างๆที่เตรียมจัดงาน 420 ในวันกัญชาทั่วโลก การจัดงานนี้ได้รับความสนใจจากผู้ที่ตั้งใจเดินทางมาในพื้นที่ และ ทาง Webinar มากกว่า 1,000,000 คน ซึ่งมีการเริ่มเผยแพร่กิจกรรมเป็นระยะเวลาทั้งหมด 3 วัน ณ เวียงอโรคยา เดอ สารภี ต.ชมภู อ.สารภี เชียงใหม่ พื้นที่ 52 ไร่ โดยได้รับเกียรติจาก หม่อมราชวงศ์จิราคม กิติยากร เป็นประธานจัดงานครั้งนี้

ซึ่งกิจกรรม ต่างๆในระยะเวลาจัดงานมีรายละเอียดเบื้องต้นดังต่อไปนี้ กิจกรรมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ International Medical Cannabis Conference ทั่วโลก, กิจกรรมงานวิจัยต่างๆ การนำเสนอบทความของนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก, กิจกรรมวิชาการต่างๆ นำเสนอจากกรณีศึกษาทางด้านกัญชาทางการแพทย์, นิทรรศการงานบิดากัญชาไทย ประวัติความเป็นมา การต่อสู้เพื่อผู้ป่วย โครงการเพื่อผู้ป่วยมะเร็งวัดจอมทอง หมอลุงตู้ นายบัณฑูร นิยมาภา, การอบรมออนไลน์ทั่วโลกผ่านช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียและสถานีดาวเทียมทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ และทั่วโลก, นิทรรศการความรู้แพทย์แผนไทย แพทย์พื้นบ้านสู่สากล ตรวจสุขภาพ ใบรับรองแพทย์แผนไทย งานจิตอาสา โครงการคลินิกสงฆ์ รวมระยะเวลากว่า12 ปีที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน, การแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินทั่วประเทศ และศิลปินท้องถิ่น งานออกร้านค้า ร้านอาหาร รวมถึงผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ ต่างๆที่ หลากหลาย, งานเสวนา สภากัญแฟร์ ภาคีกัญชาแห่งชาติ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากหลายร้อยกลุ่ม และวันครอบครัวกัญชาไทยตลอดระยะเวลา 3 วัน, ฉลองถ่ายรูปร่วมกับถ้วยรางวัลกัญชาสายพันธ์ดีเด่นจาก HIGH TIME ปี 2018 และ ปี 2021 จากไร่ล้านช้าง รัฐออริกอน สหรัฐอเมริกา, กิจกรรมอื่นๆ ที่กำลังประสานงานติดต่อเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบเพิ่มเติม ทาง Facebook Fan Page แม่มดกัญชาทีวี, Facebook Fan Page IMCAN Chiang Mai 2021, Facebook Fan Page เวียงแม่มด และ Facebook: Morgamhom Nalanchang (แม่มด กัญชา)

ทั้งนี้ในส่วนของรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายในการจัดงานทั้งหมด จะสมทบทุนเพื่อซื้อเครื่องช่วยหายใจบริจาคให้ สถานพยาบาล และโรงพยาบาลที่ขาดแคลนในประเทศไทย หากท่านมีคำถามหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อทาง กองอำนวยการประสานงาน ณ เวียงอโรคยา สารภี เชียงใหม่ ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุด หมายเลขโทรศัพท์ คุณศศิกานต์ 090-6717772 / 094-6157555 / 094-8342666 Email: imcancm@gmail.com, Line@ : @imcan (มี@).

ทรงวุฒิ ทับทอง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.