7 มิถุนายน 2023

ศรชล.ภาค 1 เปิดกิจกรรม5ส. Big Clenning Day ให้สถานที่ทำงานมีสภาพแวดล้อมที่ดี

1 min read

ศรชล.ภาค 1 เปิดกิจกรรม5ส. Big Clenning Day ให้สถานที่ทำงานมีสภาพแวดล้อมที่ดี

วันนี้ 10 มี.ค.64 พลเรือโท โกวิท อินทร์พรหม ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค1 และผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่1 มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม 5ส. Big Clenning Day ครั้งที่1 ณ บริเวณหน้าคาร ศรชล.ภาค1 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี รอง ผอ.ศรชล.จังหวัดระยอง รอง ผอ.สน.ฝอฯ.หน.กลุ่มงาน หน.ศคท.จังหวัดชลบุรี คณะผู้บังคับบัญชา ตลอดจนกำลังพล เข้าร่วมในพิธี อีกทั้งยัง มีการถ่ายทอดสัญญาณสด ไปยังศรชล.จังหวัด และศคท.จังหวัด เพื่อให้กำลังพล ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดโดยพร้อมเพียงกัน
ตามนโยบายผู้อำนวยการ ศรชล.ภาค 1 ให้หน่วยต่าง ใน ศรชล.ภาค 1 ทำกิจกรรม 2 ส และ Big Cleaning Day ทุกเดือน เพื่อทำให้หน่วยมีความสง่างาม ทั้งภายในและภายนอกอยู่เสมอนั้น จึงได้จัดทำแผนในการจัดกิจกรรม 5ส และ Big Cleaning Day ในปีงป.64 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึก และสร้างวินัยของกำลังพลใน ศรชล.ภาค 1 ในการเสริมสร้างประสิทธิภาพ คุณภาพในการทำงานอย่างเป็นระบบ ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วม มีการทำงานเป็นหมู่คณะ ก่อให้เกิดความสามัคคี รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถ และศักยภาพของหน่วยงานอย่างต่อเนื่องโดยการดำเนินการทำกิจกรรม 5ส. และ Big Cleaning Day นั้นจะนำไปสู่สภาพแวดล้อมที่ดีในที่ทำงาน มีความสะอาดของสถานที่

พลเรือโท โกวิท อินทร์พรหม กล่าวว่า กิจกรรม 5 ส เป็นนโยบายรองผู้อำนวยการ ศรชล. เพื่อให้สถานที่ทำงานมีความสะอาด มีการจัดวางของที่จำเป็นต้องใช้ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และทำเป็นประจำ อย่างไรก็ตาม การทำกิจกรรม 5 ส จะประสบผลสำเร็จได้ อยู่ที่ความร่วมมือร่วมใจ ตั้งแต่ จนถึงผู้ใต้บังคับบัญชาคนสุดท้าย จึงขอประกาศนโยบายในกิจกรรม 5 ส. เพื่อเป็นแนวทาง ดังนี้ จะส่งเสริมให้ทุกหน่วยงาน ติดตามและประเมินผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ทั้งภายใน และระหว่างหน่วยงาน เพื่อปรับปรุงกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องเป็นผู้นำในการดำเนินกิจกรรมและกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด และประชาสัมพันธ์ผลความก้าวหน้าตลอดจนผลความสำเร็จของหน่วยงาน ที่ดำเนินการได้บรรลุตามเป้าหมาย และสัมฤทธิผลตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา

ภาพ/ข่าว นิราช/นันฐพล/พิชญ์ฐญา ทิพย์ศรี ทีมข่าวเฉพาะกิจ
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.