4 ธันวาคม 2022

ตราด สมาคมเจ็ตสกีแห่งประเทศไทย สำรวจเส้นทางเจ็ตสกีเกาะช้าง เตรียมจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว

1 min read

ตราด สมาคมเจ็ตสกีแห่งประเทศไทย สำรวจเส้นทางเจ็ตสกีเกาะช้าง เตรียมจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา วันที่ 6 มีนาคม 2564

ข่าว/เวลา16.00น. เย็นวันที่6 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ที่โรงแรมเมอร์เคียว บ้านไบลาน ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จ.ตรรด สมาคมเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ร่วมกับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจ.ตราด จัดโครงการสำรวจเส้นทางเจ็ตสกี สำรวจและส่งเสริมกิจกรรมธุรกิจการท่องเที่ยวชายทะเลเกาะช้าง สถานที่พัก รวมทั้งธุรกิจการค้าต่างๆ ในการจัดทำแผนส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดตราดอย่างยั่งยืน รวมทั้งการส่งเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยมีคณะดำเนินโครงการ ประกอบด้วยนายไพศาลอนุตรานุสรณ์ นายพัฒนพงศ์ ประดับญาติ นส.อธิษฐาน ธีรวัฒนศักดิ์ นายเอกธนา เลขะวัฒนะ และนายคทาวุธ ทองทา ภายใต้การควบคุมของนายธนยศ สินถาวร กรรมการบริหารสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทย ฯ คณะทำงานส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยว โดยการจัดโครงการดังกล่าว สมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยฯ ได้ทำเรื่องขออนุญาตจากนายภิญโญ ประกอบผล ผวจ.ตราด สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราด อำเภอเกาะช้าง และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง และได้รับการอนุมัติการจัดทำโครงการดังกล่าวแล้ว

สำหรับเส้นทางเริ่มจากการแล่นเจ๊ตสกีจากอำเภอท่าใหม่ สู่เกาะช้าง ผู้ร่วมโครงการประกอบด้วยเจ็ตสกีจำนวน 50 ลำ จำนวนคน 90 คน นำเจ็ตสกีเข้าเทียบชายหาดโรงแรมเมอเคียวเกาะช้างก่อนร่วมกิจกรรมการต้อนรับชายหาดเมอเคียว และร่วมรับประทานอาหารค่ำ รับฟังกฎ กติกาการขับเจ็ตสกีในวันที่ 7 มีนาคม 2564 ซึ่งจะเริ่มแล่นเจ็ตสกีจากโรงแรมเมอร์เคียวเวลา 09.00น.ไปตามเส้นทาง บ้านไบลาน ผ่านบ้านไก่แบ้ บ้านมาบค้างคาว และพักรับประทานอาหารกลางวันที่บ้านมาบค้างคาว โดยจะมีนายวิชิต สุกระสูยานนท์ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจ.ตราด ให้การต้อนรับ และร่วมกิจกรรม สรุปเส้นทางการจัดกิจกรรมตลอดจนสรปกฎ กติกา ในการจัดกิจกรรมเส้นทางเจ็ตสกีในครั้งต่อไป
สำหรับการจัดกิจกรรมสำรวจเส้นทางเจ็ตสกี ส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเสศรษฐกิจในครั้งนี้ เนื่องมาจากสถานการณ์ไวรัสโควิด 19 ส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวและประชาชน ชุมชนทุกแห่งบนเกาะช้าง สาเหตุเพราะไม่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเกาะช้าง จึงต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจการค้า การท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้ชุมชนบนเกาะช้างต่อไป สำหรับกิจกรรมนำสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยฯ มาจัดกิจกรรมท่องเทที่ยวเกาะช้าง เนื่องจากสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทย ผู้ร่วมโครงการจะมีความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจ และมีความต้องการที่จะเดินทางมาท่องเที่ยว จึงถือเป็นอีกทางเลอืกหนึ่งที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ชุมชนบนเกาะช้างต่อไป

/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ตราด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.