20 ตุลาคม 2022

(คลิป) เราช่วยช้าง #ช้างรอด เพราะเราช่วย Ep.2 ที่ลานโปรโมชั่นชั้น 1 ศูนย์การค้า เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ ร่วมช่วยช้าง 5 -7 มีนาคม 2564

1 min read

เราช่วยช้าง #ช้างรอด เพราะเราช่วย Ep.2 ที่ลานโปรโมชั่นชั้น 1 ศูนย์การค้า เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ ร่วมช่วยช้าง 5 -7 มีนาคม 2564

วันที่ 5 มีนาคม 2564 ที่ลานโปรโมชั่นชั้น 1 ศูนย์การค้า เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่มีการแถลงข่าว “เราช่วยช้าง #ช้างรอด เพราะเราช่วย Ep.2” ซึ่งโครงการ “ช้างรอด เพราะเราช่วย” ยังเดินหน้ากิจกรรมอย่างต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเดือนที่ 3 สืบเนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ทำให้น้องช้างและควาญช้างขาดรายได้ ในแต่ละวันช้างต้องการหญ้าและอาหารที่เหมาะสม อย่างน้อยวันละ 10% ของน้ำหนักตัว (ประมาณ 200 – 300 กก. ต่อวัน ต่อตัว) สมาคม ธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัด เชียงใหม่ ได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อน และประสงค์ที่จะยื่นมือเข้าไปช่วยสัตว์ ที่เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของชาติให้ยังดำเนินชีวิตต่อไปได้ จึงได้จัดโครงการเพื่อการกุศล “ช้างรอด เพราะเราช่วย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนบริจาคจากทุกภาคส่วนเพื่อประคับประคองให้น้องช้างยังอยู่ต่อไปได้ โดยไม่ถูกขายทอดตลาดไปสู่นักลงทุนข้ามชาติ

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายศุภมิตร กิจจาพิพัฒน์ ประธานโครงการฯ และเลขาธิการสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์การค้า เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ ได้ร่วมจัดงาน “เรา ช่วย ช้าง” #ช้างรอด เพราะเราช่วย Ep.2 ขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 7 มีนาคม 2564 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้า เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ โดยภายในงานจะมีกิจกรรมเพื่อระดมเงินช่วยเหลือช้าง อาทิ ประมูลของรักดารา ศิลปิน และแขกกิตติมศักดิ์ จำหน่ายตะกร้า “รักน้า……ช้าง” สมทบค่าอาหารสำหรับช้าง จำหน่ายของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์จากสมาชิกสมาคมฯ โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบโครงการดนตรีเปิดหมวกจากศิลปินล้านนา การแสดงจากสถาบันการแสดงเชียงใหม่ “น้องรัก…..ช่วยช้าง”

โครงการเพื่อการกุศล “ช้างรอด เพราะเราช่วย” ได้ให้ความช่วยเหลือช้างในโครงการทั้งหมด 441 เชือก จาก 30 ปาง ที่สมาชิกของสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และ 4 องค์กรเพื่อการกุศลที่ได้ให้การดูแลช้างเช่นกัน องค์กรสำคัญได้แก่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาและวิจัยช้าง คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สมาคมสหพันธ์ช้างไทย, มูลนิธิเพื่อนช้าง, กองทุนศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย สถาบันคชบาลแห่งชาติ

โดยเริ่มต้นเปิดรับบริจาคจากผู้ใจบุญทุกท่านมาตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2564 ซึ่งจะทำการช่วยเหลือช้างที่เดือดร้อนทุกเดือนเป็นระยะเวลาทั้งหมด 10 เดือน โดย ปัจจุบันโครงการฯ สามารถรวบรวมเงินบริจาคทั้งหมดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,693,829.52 บาท (ยอดเงิน ณ วันที่ 3 มีนาคม 2564) และได้นำเงินที่ได้รับบริจาคแล้ว 2 ครั้ งครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,168,000 บาท, ครั้งที่ 2 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,234,600 บาท มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2564 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,291,229.40 บาท (สามารถติดตามยอดเงินได้จาก Facebook Page “ช้างรอด เพราะเราช่วย” ซึ่งจะมีการรายงานความคืบหน้าของยอดบริจาคทุกวัน)

โดยกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นกับ 3 กิจกรรม ของทางสมาคมฯ ในวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นวันช้างไทย จะจัดขึ้น ณ เชียงใหม่ อาร์ต มิวเซียม อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ได้แก่ ในเวลา 14:00 น. จะได้มีพิธีเปิดงาน โดยร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน และ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้ง ศ.ดร.นฤมล ภิญโญ สินวัฒน์ รมต.ช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นผู้ร่วมเปิดงาน ในเวลา 14:45 น. เป็นพิธีส่งมอบเงินบริจาคเพื่อช่วยช้างประจำเดือน มีนาคม 2564 เวลา 15:30 น. กิจกรรมเพื่อการกุศล “ART FOR ELEPHANT” งานประมูลภาพศิลป์เพื่อหารายได้ การกุศล โดยกิจกรรมภายในงาน มีการโชว์วาดภาพศิลปะร่วมกันของช้างและศิลปินมีชื่อเสียง การรวมตัว กันของกลุ่มศิลปินภาคเหนือวาดภาพและนำภาพมามอบให้เพื่อประมูลหารายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ

ตลอดจนกิจกรรมบูธขายสินค้าที่ระลึกของโครงการ”ช้างรอด เพราะเราช่วย” ซึ่งจะได้นำมอบรายได้หลัง หักค่าใช้จ่ายให้กับโครงการฯ ภาพไฮไลท์มีทั้งหมด 3 ภาพ ขนาด 150×200 ที่ช้างได้วาดร่วมกับศิลปินมี ชื่อเสียงทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์พรชัย ใจมา วาดคู่กับช้างน้อยธันวา, อาจารย์ประสงค์ ลือเมือง วาดคู่กับช้างพังสุดา, อาจารย์พิชัย นิรันต์ วาดคู่กับช้างพังสุรีย์

โดยได้เริ่มเปิดทำการประมูลภาพวาดต่างๆ มาตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2564 ผ่านช่องทางเฟสบุ๊ค เพจ Chiang Mai Art Museum (https://www.facebook.com/ ChiangMaiArtMuseum) และประกาศผลประมูลภาพทั้งหมดในวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2564 และเวลา 17:00 – 19:00 น. พบกับคอนเสิร์ตเพื่อการกุศลเพื่อช่วยเหลือช้าง “Music for Elephant” จากศิลปินชื่อดัง Byrd & Heart ปั่น-ไพบูลย์เกียรติ และ บอม-สินเจริญ ร่วมกับบัวบูชาแบนด์ โดยจำหน่ายบัตรเข้าชมในราคาใบละ 500 บาท พร้อมรับเครื่องดื่ม 1 แก้ว รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โครงการฯ ผู้ที่สนใจสามารถจองตั๋วผ่านทาง Facebook Page “ช้างรอด เพราะเราช่วย”

นอกจากนี้สำหรับผู้มีใจเมตตาช้างไทยเหล่านี้ สามารถร่วมกันบริจาคโดยผ่านบัญชีรับบริจาค ธนาคารออมสิน สาขาถนนทิพย์เนตร ชื่อบัญชี “สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อช้าง เลขที่บัญชี 020-350- 486534 ประเภทบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Facebook: (https://www.facebook.com/ HelpThaiElephant)
Instagram: (https://www.instagram.com/ helpthaielephant)

ทรงววุฒิ ทับทอง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.