6 ธันวาคม 2022

ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธาน ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ

1 min read

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธาน ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ

วันที่ 1 มีนาคม 2564 นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 7 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติงาน การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระหว่างพัฒนาการจังหวัดนราธิวาส ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ พร้อมทั้งการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับบุคคล โดยมีนายอนันต์ แสงชาตรี พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และอาสาพัฒนา (อสพ.) ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
ในการนี้ นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับนายอนันต์ แสงชาตรี ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง พัฒนาการจังหวัดนราธิวาสคนใหม่ แล้วมีการมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ

โดยกล่าวเน้นย้ำการขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ใน 4 ประเด็นหลัก คือ 1. การขยายผลการทอผ้าลายพระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” และการรณรงค์การสวมใส่ผ้าทอ ผ้าถิ่นไทย 2. การดำเนินงานตามโครงการฯ แผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” 3. การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ “ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล” และ 4. การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตลอดจนการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
การชี้แจงการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบการประเมินที่ 1 – 2/2564 ประกอบด้วยตัวชี้วัด 1.ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ, 2.ระดับความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากร, 3.ร้อยละความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564, 4.ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน,5.ร้อยละของหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้น,6.ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิต

แบบบูรณาการเชิงพื้นที่,7.ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP ในตลาดออนไลน์,8.รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP, 9.ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมกองทุนชุมชนเข้มแข็งที่สามารถยกระดับได้,10.ร้อยละของกองทุนชุมชนเข้มแข็งที่สามารถยกระดับได้,11.ระดับความสำเร็จการบริหารจัดการหนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี,12.ร้อยละความสำเร็จของการยกระดับหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน และ13.ร้อยละความสำเร็จของการประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานพัฒนาชุมชน
การประชุมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการในวันนี้ จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบการประเมินผล ตลอดจนแนวทางการดำเนินงาน การปฏิบัติราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.