3 ธันวาคม 2022

พช.ร่วมสภาสตรีฯ มอบทุนการศึกษา ภายใต้กิจกรรมกองทุนพัฒนาเด็กชนบทเคลื่อนที่ และโครงการแบ่งปันความสุข บรรเทาความทุกข์ ด้วยการช่วยเหลือและแบ่งปัน ที่จังหวัดตราด

1 min read

ข่าว/พช.ร่วมสภาสตรีฯ มอบทุนการศึกษา ภายใต้กิจกรรมกองทุนพัฒนาเด็กชนบทเคลื่อนที่ และโครงการแบ่งปันความสุข บรรเทาความทุกข์ ด้วยการช่วยเหลือและแบ่งปัน ที่จังหวัดตราด

วันที่ 1 มี.ค. 64 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) พร้อมด้วย นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน เป็นประธานกิจกรรมกองทุนพัฒนาเด็กชนบทเคลื่อนที่ (Children Development Fund Mobile : CDF Mobile) โดยมีนายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมในพิธีมอบทุนอุปการะเด็ก พร้อมของใช้ที่จำเป็นสำหรับเด็ก จำนวน 100 ราย จากองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมทั้งมอบทุนการศึกษาเด็กนักเรียนที่เรียนดีที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส ระดับประถมศึกษา จำนวน 50 ราย และระดับมัธยมศึกษา จำนวน 50 ราย จากสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตามโครงการแบ่งปันความสุข บรรเทาความทุกข์ ด้วยการช่วยเหลือและแบ่งปัน จัดขึ้นที่หอประชุมฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด

ทั้งนี้ตามที่ กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดตั้ง “กองทุนพัฒนาเด็กชนบท” ขึ้นเพื่อเป็นกองทุนให้ความช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียนที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส ให้ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและเหมาะสมตามวัย โดยในปีพ.ศ.2536 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทไว้ในพระราชูปถัมภ์ ประกอบด้วย กองทุนพัฒนาเด็กชนบทส่วนกลาง และกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัด 76 จังหวัด โดยได้รับมอบทุนช่วยเหลือเด็กมาแล้วกว่า 107,660 คน เป็นเงิน 130,237,500 บาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีคุณูปการในกรพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน

ประชาชนในถิ่นทุรกันดาร และผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งทรงมีพระมหากรุณารับกองทุนพัฒนาเด็กเด็กชนบทไว้ในพระราชูปถัมภ์ฯ กรมการพัฒนาชุมชน จึงได้จัดกิจกรรมกองทุนพัฒนาเด็กชนบทเคลื่อนที่ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเด็กก่อนวัยอันเรียนให้ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมตามวัย สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการมอบทุนอุปการะเด็ก จำนวน 100 ทุน ๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 150,000 บาท รวมทั้งของใช้ที่จำเป็นสำหรับเด็ก อีกจำนวน 100 ชุด นอกจากนี้เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ที่มาจากครอบครัวที่ยากจนและด้อยโอกาส สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ยังได้มอบทุนการศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน 50 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท และระดับมัธยมศึกษา จำนวน 50 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 250,000 บาท อีกด้วย

/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ตราด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.