2 ธันวาคม 2022

ร้อยเอ็ด/… สมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย (ส.ค.ท.) จัดประชุมสัญจรพร้อมแถลงการณ์ เรื่อง 5 คุณสมบัติ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ.

1 min read

ร้อยเอ็ด/…
สมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย (ส.ค.ท.) จัดประชุมสัญจรพร้อมแถลงการณ์ เรื่อง 5 คุณสมบัติ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ.

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564ที่ โรงแรมธนินธรกรีนปาร์ค อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ดร.ปรีดา บุญเพลิง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ “พรรคครูไทยเพื่อประชาชน” เป็นประธานการจัดประชุมสัญจร ของสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย และองค์กรเครือข่าย 4 ภูมิภาคประกอบด้วย1.สหพันธ์ครูภาคเหนือ 2.ชมรมครูภาคกลาง 3.ชมรมครูประชาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ4.สมาพันธ์ครูภาคใต้ ได้จัดประชุมสัญจร
โดยมี ดร.วีระบูล เสมาทอง ประธานสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย นายวิสัย เขตสกุล เลขาธิการ นายธีระศักดิ์ สุวรรณปัญญา ประธานสมาพันธ์ครูภาคเหนือ นายประทุ ม เรืองฤทธิ์ ประธานสหพันธ์ครูภาคใต้ นายสิรภพ เพ็ชรเกตุ ประธานชมรมครูภาคกลาง นายพลชัย โสภากัณฑ์ ประธานชมรมครูประชาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายประจวบ นาก้อนทอง นายกสมาคมครูจังหวัดร้อยเอ็ด นายสิงขร ริโยธา ประธานสมาคมครู จังหวัดร้อยเอ็ด นายเสนอ แสนคำ รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 นายสกล ไชยธงรัตน์ รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 นายอาวุธ ทองนุ รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 คณะผู้บริหารสถานศึกษา และนักบริหารการศึกษา เข้าร่วมประชุม

พร้อมได้แถลงการณ์ โดย ดร.วีระบูล เสมาทอง ประธานสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย และคณะ เรื่อง 5 คุณสมบัติ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เกิดประโยชน์ ต่อประเทศชาติและประชาชน จึงขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญ ในการพิจารณาบุคคล ที่มีความเหมาะสม ในการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตามข้อเสนอของสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทยประกอบด้วย
1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใส ตรวจสอบได้
2. มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ทางด้านการศึกษา
3. เป็นผู้มีความมุ่งมั่นที่จะสืบทอดเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิรูปการศึกษา การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อปวงชนชาวไทย
4. ให้ความสำคัญของวิชาชีพครู ต้องเป็นวิชาชีพควบคุม วิชาชีพชั้นสูง มีสภาวิชาชีพ มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อเป็นหลักประกัน สร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนและสังคม
5. ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานเด็กไทย ตามหลักสิทธิมนุษยชน เชื่อมั่นและศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยสากล

สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน
cr:คมกรช พวงศรีเคน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.