5 ธันวาคม 2022

จ.จันทบุรี Kick OFF จัดการขยะทะเลครบวงจรแบบมส่วนร่วมที่หมู่บ้านไร้แผ่นดิน สร้างพลังและจิตสำนึกของคนในชุมชน เป็นต้นแบบการแก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่อื่น ๆ ของจังหวัดจันทบุรีต่อไป

1 min read

จ.จันทบุรี Kick OFF จัดการขยะทะเลครบวงจรแบบมส่วนร่วมที่หมู่บ้านไร้แผ่นดิน สร้างพลังและจิตสำนึกของคนในชุมชน เป็นต้นแบบการแก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่อื่น ๆ ของจังหวัดจันทบุรีต่อไป

วันนี้ ( 23 ก.พ.64 ) ที่ วัดบางชัน หมู่บ้านไร้แผ่นดิน บ้านโรงไม้ หมู่ 2 ต.บางชัน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี / อบต.บางชัน ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ และชาวประมงพื้นบ้านได้ร่วมกิจกรรม บริหารจัดการขยะทะเลครบวงจรแบบมีส่วนร่วมโดยมีนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือในการขับเคลื่อน “Bangchan Model บางชัน ไร้ขยะ” ถือเป็นการ Kick OFF โครงการจัดการขยะทะเลครบวงจรแบบมีส่วนร่วม ซึ่งการร่วมมือของทุกภาคส่วนในการแก้ปัญหาขยะ โดยเฉพาะพื้นที่บ้านบางชันซึ่งรับทั้งขยะทะเลที่ลอยเข้ามาในพื้นที่

และ ขยะที่เกิดจากการขยายตัวของแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่และเหลือทิ้งไว้ เป็นการยากในการกำจัดเนื่องจากอยู่ห่างจากฝั่ง การกำจัดต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนในแก้ไขปัญหา รวมทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การขนขยะใส่เรือไปยังจุดกำจัดขยะแบบถูกวิธีบนบก จึงถือได้ว่าหากชาวบ้านที่หมู่บ้านไร้แผ่นดินแห่งนี้เห็นความสำคัญเกิดจิตสำนึกของคนในชุมชน เกิดพลังในการแก้ปัญหา ก็จะเป็นต้นแบบการแก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่อื่น ๆ ของจังหวัดจันทบุรีต่อไป โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนบางชันโมเดล บางชัน ไร้ขยะ มีใจความสำคัญว่า ทุกภาคส่วนจะมีความมุ่งมั่น ที่จะดำเนินการลดมลพาในพื้นที่ตำบลบางชันจึงแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันว่าปัญหาขยะเป็นปัญหาร่วมกันของทุกภาคส่วน ทุกฝ่าย จะต้องมีส่วนร่วมและร่วมมือในการขับเคลื่อนบางชันโมเดลให้ตำบางชันมีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยรวมถึงขยะทะเลอย่างเป็นรูปธรรม

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.