26 มีนาคม 2023

ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐฯ

1 min read

อำนาจเจริญ
ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐฯ

วันนี้ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ มี
นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 1/2564 โดยมีคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพียงกัน
ในการประชุมครั้งนี้ ได้สรุปผลความก้าวหน้าการระดมหุ้นของบริษัทประชารัฐสามัคคีอำนาจเจริญ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ปัจจุบัน มีหุ้นจำนวน 3,431 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 3,431,000 บาท และผลการขับเคลื่อนโครงการร้าน OTOP SHOP By บริษัทประชารัฐสามัคคีอำนาจเจริญ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด มีกลุ่มเป้าหมายบริษัทฯและกลุ่มเครือข่ายฯ ฝากจำหน่ายผลิตภัณฑ์ รวมยอดจำหน่ายทั้งปี 2563 เป็นเงิน 300,822 บาท ด้านการแปรรูป (SME/OTOP) ยอดจำหน่าย ช่วงเดือน ที่ผ่านมา 19,282 จากนั้นได้รายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงานสานพลังประชารัฐ 12 คณะทำงาน และที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกกลุ่ม

ชุมชนเป้าหมายในพื้นที่ตามแนวทางการดำเนินงานของคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ เพื่อเข้ารับการสนับสนุนจากคณะกรรมาร คสป.จังหวัดและบริษัทประชารัฐรักสามัคคีอำนาจเจริญ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย กลุ่มบ้านโนนธาตุ ตำบลพนา วิสาหกิจชุมชนปลูกพืชเศรษฐกิจอินทรีย์ ตำบลโพนเมืองน้อย อำเภอหัวตะพาน กลุ่มบ้านน้ำท่วม ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ กลุ่มตำบลจานลาน อำเภอพนา กลุ่มบ้านสร้างถ่อ ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน กลุ่มบ้านคำพระ ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน
จากนั้น สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดทำร่างแผนดำเนินงานคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ ร่วมกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคีอำนาจเจริญ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดอำนาจเจริญ

ภาพ/ทีมข่าว/ข่าว.ประวัติ นิธิเตชะยศสกุล.รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.