26 มีนาคม 2023

ร้อยเอ็ด/… คลินิกเกษตรเคลื่อนที่….ที่บึงน้ำขนาดใหญ่ชื่อแหลมพยอม อ.โพนทอง

1 min read

ร้อยเอ็ด/…
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่….ที่บึงน้ำขนาดใหญ่ชื่อแหลมพยอม อ.โพนทอง

(เหตุเกิดที่…คลินิกหม่อนไหม เจ้าหน้าที่และผู้สื่อข่าว เชียร์ให้ผู้ว่าฯชิม ไอศครีมที่ทำจากลูกหม่อน “ดีกว่าน้ำมะพร้าว”)
เมื่อเวลา 09.30น.วันนี้ 18 ก.พ.2564 บึงน้ำขน่าดใหญ๋ชื่อแหลมพะยอม อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่.มีนายสมจิตร คำสี เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการ และ ได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน
2.2 เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในการให้บริการและแก้ไขปัญหาทางการเกษตรร่วมกัน
หลังจากนั้นเกษตรจังหวัด เดินนำพาท่านผู้ว่าฯ นายก อบจ.คนใหม่(นายเอกภาพ พลซื่อ)เดินชมกิจกรรมด้านคลินิกเกษตรที่เปิดให้บริการ เกษตรกรประกอบไปด้วย
1) คลินิกดิน ให้คำปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยและให้บริการด้านวิเคราะห์ตรวจสอบดิน และปุ๋ย โดยกรมพัฒนาที่ดิน
2) คลินิกพืช ให้คำปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยและให้บริการด้านโรคและแมลง ศัตรูพืช วัชพืช การเก็บเกี่ยวพืช การผลิตเมล็ดพันธุ์ การคัดเลือกพันธุ์ การทดสอบความงอก การขาดธาตุอาหารพืช สารพิษตกค้าง วัตถุมีพิษทางการเกษตร โดยกรมวิชาการเกษตร
3) คลินิกปศุสัตว์ให้คำปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยโรคและการตรวจรักษา พยาบาลสัตว์ การให้วัคซีน ทำหมันสัตว์ การผสมเทียม การควบคุมโรคระบาดในสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ โดยกรมปศุสัตว์

4) คลินิกประมง(คลิป) นำโดยดร.จามินวัศญ์ พิลาศเอมอร ( ผช.ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด ) ให้คำปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยและรักษาโรคในสัตว์น้ำ การควบคุมโรคระบาดใน สัตว์น้ำ การตรวจคุณภาพน้ำ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มอบพันธ์ปลากินพืช จำนวน 100 ถุง ให้เกษตรกร ประชาชน ที่มาร่วมงาน
5) คลินิกชลประทาน ให้คำปรึกษา แนะนำการบริหารจัดการน้ำ การพัฒนาแหล่งน้ำ และการให้น้ำแก่พืช โดยกรมชลประทาน
6) คลินิกสหกรณ์ ให้คำปรึกษา แนะนำการจัดตั้งสหกรณ์ การบริหารงานในสหกรณ์และให้ความรู้ เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์
7) คลินิกบัญชีให้คำปรึกษา แนะนำการจัดทำบัญชีฟาร์ม บัญชีครัวเรือน โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
8) คลินิกข้าวให้คำปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยโรคที่เกิดในข้าว การป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูข้าว การกำจัดวัชพืชในนาข้าว การลดต้นทุนการผลิตข้าว การใช้ข้าวพันธุ์ดี การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว การบริการตรวจรับรอง GAP ข้าว การแปรรูปและการใช้ประโยชน์จากข้าว โดยกรมการข้าว
9) คลินิกหม่อนไหม ให้คำปรึกษา แนะนำการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม พันธุ์หม่อนที่ควรปลูก การตัดแต่งกิ่ง และการดูแลรักษาแปลงหม่อน การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูหม่อน /การดูแลรักษาผลหม่อนสุก /การทำชาใบหม่อน และไอศครีมจากลูกหม่อน
(คลิป)-เจ้าหน้าที่ :ตักไอศครีมที่ทำจากลูกหม่อนเสริฟผู้ว่าฯและนายก อบจ.คนใหม่ พร้อมคำเชียร์”ไอศครีมลูกหม่อนดีกว่าน้ำมะพร้าวนะครับ”
-ผวจ: รีบถามเจ้าหน้าที่ แล้วสั่งซื้อได้ที่ไหน ผมจะเหมา

สุเทพ ลอยแก้ว/ข่าว-ภาพ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.