3 ธันวาคม 2022

ตราด/ชุดปฎิบัติการที่ 23 บ้านไม้รูด จัดพิธีเปิดการฝึกอบรมกําลังประชาชนตําบลชายแดนจัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนตราด จํานวน 100 คน

1 min read

ตราด/ชุดปฎิบัติการที่ 23 บ้านไม้รูด จัดพิธีเปิดการฝึกอบรมกําลังประชาชนตําบลชายแดนจัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนตราด จํานวน 100 คน

มื่อเวลา 14.00น.วันที่ 17 ก.พ.2564 ที่วัดอรุณราษฎร์พัฒนา (วัดเขา)หมู่ 1 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด นายพีระ การุญ นายอําเภอคลองใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดฝึกอบรมกําลังประชาชนตําบลชายแดน พร้อมด้วย นาวาตรี ไพรัช สร้อยท้วม หัวหน้าชุดปฎิบัติการที่ 23 บ้านไม้รูด กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ นายเสาร์ พรมรอด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ต.คลองใหญ่ ปลัดอําเภอ นายอาภากร เจริญผล นายก อบต.คลองใหญ่ สํานักงานพัฒนาชุมชน โรงพยาบาลคลองใหญ่ โรงเรียนในพื้นที่คลองใหญ่กศน.อําเภอคลองใหญ่ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้าร่วม พร้อมด้วยทีมวิทยากรจากชุดปฎิบัติการที่ 23 บ้านไม้รูด โดยมีประชาชนในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่เข้าร่วมการฝึกอบรมจํานวน 100 คน โดยใช้เวลาในการฝึกอบรมรวม 3 วันด้วยกัน โดยการฝึกอบรมดังกล่าวเป็นไปตามคําสั่งการฝึก ศูนย์จัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี-ตราด รุ่นที่ 2/2564ให้หน่วยเฉพาะกิจจัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนตราด

โดยมรวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และตระหนักถึงภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นกับชุมชน ให้มีความสามารถในการป้องกันตนเองและหมู่บ้านจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ ตลอดจนสนับสนุนการปฎิบัติการทางทหารได้อย่างดีมีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและไม่ปกติ เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครเพื่อสนับสนุนการฝึกอบรมของส่วนราชการในการแก้ไขปัญหาต่างๆให้ชุมชน ตลอดจนการปลุกจิตสํานึกให้เกิดความรักหวงแหนพื้นที่ร่วมกันปกป้องและรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติ เพื่อให้มีการผนึกกําลังประชาชนป้องกันชายแดนที่มีประสิทธิภาพมีโครงสร้างด้านการป้องกันหมู่บ้าน มีการจัดระบบ หมวด หมู่ และการแบ่งมอบหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน โดยการฝึกอบรมดังกล่าวมีทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฎิบัติ การฝึกอาวุธจากการยิงปีนท่าต่างๆรวมทั้งการนัดหมาย และตั้งด่านจุดตรวจสกัดในพื้นที่ แบ่งหน้าที่พร้อมในการรับสถานการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดหมายได้ต่อไป

/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ตราด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.