7 มิถุนายน 2023

ตราด/คลองใหญ่ การอบรมให้ความรู้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้สนับสนุนและผู้ที่เกี่ยวข้องในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลคลองใหญ่และนายกเทศบาลตําบลหาดเล็ก จํานวน 2 แห่ง

1 min read

ตราด/คลองใหญ่ การอบรมให้ความรู้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้สนับสนุนและผู้ที่เกี่ยวข้องในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลคลองใหญ่และนายกเทศบาลตําบลหาดเล็ก จํานวน 2 แห่ง กต.ชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ วิธีการปฏิบัติและกระบวนการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

ที่ผ่านมาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตราด เมื่อเวลา 13 .00 น.วันที่ 13 ก.พ.2564 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกี่ยรติ 88 พรรษาของอําเภอคลองใหญ่ นำโดยนายบัณฑิต วงษา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตราดพร้อมด้วยคณะการเลือกตั้งจัดประชุมชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ วิธีการปฏิบัติและกระบวนการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาล ให้กับผู้ที่ดำเนินการจัดการเลือกตั้ง ในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่โดยมีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาล (กกต. ท้องถิ่น ) และ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาล (ผอ.กต.ท้องถิ่น) รวม 2 แห่ง จํานวนผู้สมัครนายกเทศมนตรีตําบลหาดเล็ก จํานวน 3 คน สมาชิก 29 คน ส่วนผู้สมัครนายกเทศมนตรีตําบลคลองใหญ่ 2 คน สมาชิก 18 คน เข้าร่วม
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัหตราด กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี และมีมติเห็นชอบแผนจัดการเลือกตั้งดังกล่าว และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาล (ปลัดเทศบาล) จำนวน 2 แห่ง

ในอําเภอคลองใหญ่และตําบลหาดเล็ก ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี แล้วเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันที่ 28 มีนาคม 2564 และกำหนดวันรับสมัครรับเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 8 – 12 กุมภาพันธ์ 2564
ดังนั้น เพื่อเป็นการตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการประจำจังหวัดตราด จึงได้จัดประชุมชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับ รายรับรายจ่าย กฎหมาย ระเบียบ การหาเสียง การทําป้ายโฆษณา วิธีการปฏิบัติและกระบวนการจัดการเลือกตั้ง ให้กับผู้ที่ดำเนินการจัดการเลือกตั้ง ประกอบด้วย กกต. ท้องถิ่น แห่ง 2 แห่ง และ ผอ.กต.ท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ กกต.ท้องถิ่น และ ผอ.กกต.ท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นผู้ที่ดำเนินการจัดการเลือกตั้ง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และกระบวนการเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้ง เพื่อจะได้ไปทำหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งในเขตเทศบาลทั้ง 2 เขตให้เป็นไปโดยสุจริต และเที่ยงธรรม และถูกต้องตามระเบียบกฎหมายต่อไป

/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ตราด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.