6 กรกฎาคม 2022

นิเทศ ม.รำไพฯ สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ผลิตบัณฑิตป้อนตลาดแรงงานอุตสาหกรรมสื่อยุคดิจิทัล

1 min read

นิเทศ ม.รำไพฯ สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ผลิตบัณฑิตป้อนตลาดแรงงานอุตสาหกรรมสื่อยุคดิจิทัล

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 ในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน เปิดการเรียนการสอน 2 แขนงวิชา คือ แขนงวิชาการโฆษณาประชาสัมพันธ์และสื่อดิจิทัล และแขนงวิชาวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม เพื่อตอบสนองตลาดแรงงานด้านสื่อสารมวลชนไทยในยุคดิจิทัล ที่กำลังขยายตัวเพิ่มมากขึ้น โดยเน้นฝึกปฏิบัติ ยังสถานประกอบการจริง

เน้นเปิดโลกทัศน์ใหม่และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโทคโนโลยียุคปัจจุบัน นอกจากนี้ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ยังมี อีก 2 สาขาวิชา เปิดสอน คือ 1.สาขาวิชาธุรกิจบันเทิง การแสดงและท่องเที่ยว 2.สาขาวิชานิเทศศาสตร์(สามภาษา) อีกด้วย

ซึ่งผู้ที่สนใจสมัครเรียนได้ตั้งบัดนี้ ถึง 10 พฤษภาคม 2564 ในระบบออนไลน์ สมัครเรียนคลิก : http://www.tcas.rbru.ac.th/index.php?p=frmselevel หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี Tel.082-2031672

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.