1 ธันวาคม 2022

ผอ.ศปพร. เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกทบทวนกองพันราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน อําเภอสุไหงโกลก พร้อมทั้งสาธิตการยิงปืนลูกซอง เพื่อให้พี่น้อง อรบ.สามารถป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเป้าหมาย

1 min read

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

ผอ.ศปพร. เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกทบทวนกองพันราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน อําเภอสุไหงโกลก พร้อมทั้งสาธิตการยิงปืนลูกซอง เพื่อให้พี่น้อง อรบ.สามารถป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเป้าหมาย

วันที่6ก.พ.64พลตรี ไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เดินทางลงพื้นที่ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกทบทวนโครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน (อรบ.) กองพันราษฏรอาสาหมู่บ้าน อําเภอสุไหงโกลก ณ ที่ทำการ อรบ. สุไหงโกลก บ้านตันหยงมะลิ อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส โดยมี พันเอกยุทธนา สายประเสริฐ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 151/ หัวหน้าคณะทำงานฯที่ 3, พันโททวีรัตน์ เบญจาทิกุล ผู้บังคับกองพันทหารราบที่1 กรมทหารราบที่ 151 /ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส 30 ,เจ้าหน้าที่ตำรวจ และสมาชิกกองพันราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน อำเภอสุไหงโกลก ให้การต้อนรับ โดยการฝึกทบทวนโครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน (อรบ.) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 มีทั้งหมด 26 รุ่น ในพื้นที่ จังหวัดปัตตานี ,จังหวัดยะลา, จังหวัดนราธิวาส และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ซึ่งมียอดผู้เข้ารับการฝึกรุ่นละจำนวน 120 คน โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้ารับการฝึก

มีความรอบรู้ในเรื่องสถานการณ์ในพื้นที่ ยุทธวิธีฝ่ายตรงข้าม การป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเป้าหมาย และในการแก้ไขปัญหากรณีถูกรอบทำร้าย สามารถใช้อาวุธประจำกายได้อย่างคล่องแคล่ว และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เมื่อมีเหตุ นำความรู้ที่ได้รับไปบูรณาการประยุกต์ และขยายผล และรับทราบถึงแผนการรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านของตนเอง รวมทั้งความสำนึกในหน้าที่ของการเป็นราษฎรรักษาหมู่บ้านเสริมสร้าง วินัย ความซื่อสัตย์ สุจริต เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน รู้จักเคารพสิทธิผู้อื่น สร้างความคุ้นเคยและให้ปฏิบัติงานร่วมกันได้ซึ่งจะก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ และเหนือสิ่งอื่นใด จะเป็นการแสดงออกถึงความจงรัก ภักดี และความหวงแหนในสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อแสดงออกถึงพลังในความสามัคคีของประชาชนในพื้นที่และยึดมั่น สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามพระราชเสาวนีย์แม่ของแผ่นดิน สมเด็จพระนางเจ้าของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.