2 ธันวาคม 2022

ยโสธร “อำเภอกุดชุม จัดชี้แจงประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้โครงการเราชนะ”

1 min read

ยโสธร “อำเภอกุดชุม จัดชี้แจงประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้โครงการเราชนะ”

ที่หอประชุมอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น นายทศพล สินยบุตร นายอำเภอกุดชุม มอบหมายให้ จ่าสิบเอกบุญมี สุขสําราญพงษ์ ปลัดอำเภอปฏิบัติการ จัดการประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจแก่ผู้นำชุมชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับโครงการเราชนะ ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลังเพื่อลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยสนับสนุนวงเงินเพื่อใช้ในการ ชำระ ค่าสินค้า เครื่องดื่ม อาหารและบริการ ครอบคลุมถึงการชำระค่าบริการ

การเดินทางสาธารณะและบริการต่างๆ เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดผลประโยชน์ต่อประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้ารวมถึงสามารถบรรเทาความเดือดร้อนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อให้ผู้นำชุมชน นำไปขยายผลชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนในชุมชนเกี่ยวกับหลักการแนวทาง ที่ถูกต้อง โดยมีกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ของธนาคารกรุงไทย สาขากุดชุม ออกมาชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้นำชุมชนสร้างความถูกต้อง ที่ตรงกันให้คนในชุมชนรับรู้

///พลากร แก้วขวัญข้า รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.