1 ธันวาคม 2022

ร้อยเอ็ด/… ร้อยเอ็ด จัดทำแผนเผชิญเหตุและซ้อมแผน เตรียมพร้อมรับการระบาดของโรคโควิด-19

1 min read

ร้อยเอ็ด/…
ร้อยเอ็ด จัดทำแผนเผชิญเหตุและซ้อมแผน เตรียมพร้อมรับการระบาดของโรคโควิด-19

เมื่อ เวลา 09.30 วันนี้ ( 4 กุมภาพันธ์ 2564) นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการจัดทำแผนเผชิญเหตุ กรณีพบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นพ.ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงาน
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนภาค เอกชน วิทยากร บุคลาการด้านสาธารณสุข รวมจำนวน ๑๕๐ คน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อเป็นการป้องกัน ลดความความสูญเสียทั้งด้านชีวิต และสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านความมั่นคงในจังหวัดร้อยเอ็ด 2. เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความรู้ และมีความพร้อมในการเผชิญเหตุฯ 3. เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รู้บทบาท และหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ ในการเผชิญเหตุ 4. เพื่อให้เกิดการประสานงาน การสั่งการและการติดต่อสื่อสาร เมื่อ เกิดภาวะฉุกเฉินจากโรคในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน
ขอบคุณข้อมูลจากคุณทองสุข โพนเงิน สสจ.ร้อยเอ็ด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.