18 ตุลาคม 2022

ร้อยเอ็ด/… สสจ.ร้อยเอ็ด แนะ การปฏิบัติเพื่อการป้องกันควบคุมโรคโควิด -19 ใน พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

1 min read

ร้อยเอ็ด/…
สสจ.ร้อยเอ็ด แนะ การปฏิบัติเพื่อการป้องกันควบคุมโรคโควิด -19 ใน พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

จากกรณีพบการเกิดระบาดของโรคโควิด 19 เป็นกลุ่มก้อนในจังหวัดมหาสารคาม มาตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2564 พบผู้ติดเชื้อแล้วจำนวน 16 ราย และเนื่องจากเป็นเขตพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ด จึงขอให้ ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน เจ้าของกิจการ กิจกรรม รวมทั้งพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด ตาม 5 มาตรการ D-M -H -T -T

คือ อยู่ห่างกันอย่างน้อย 1-2 เมตร สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย 100 % ล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่ หรือ ใช้แอลกอฮอล์เจล มีการตรวจวัดอุณหภูมิทุกครั้งที่เข้าไปในสถานที่ ใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” และ “หมอชนะ”

สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.