6 กรกฎาคม 2022

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำคณะเยี่ยมชม ความคืบหน้า โครงการสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙ บ้านเสม็ดงาม จ.จันทบุรี คาดแล้วเสร็จสมบูรณ์ปี 2567

1 min read

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำคณะเยี่ยมชม ความคืบหน้า โครงการสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙ บ้านเสม็ดงาม จ.จันทบุรี คาดแล้วเสร็จสมบูรณ์ปี 2567

วันนี้ ( 2 ก.พ.64 ) ที่ สถานที่ก่อสร้างโครงการ สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙ บ้านเสม็ดงาม จ.จันทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชนเยี่ยมชมความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทั้งนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมทรัพยากรทางทะเล ร่วมกับคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้จัดทำโครงการสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติร. ๙ พื้นที่ป่าชายเลนบริเวณบ้านเสม็ดงาม จันทบุรีเนื้อที่ประมาณ 518 ไร่เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่ง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินถึง 2 ครั้ง ปัจจุบันการก่อสร้างคืบหน้าตามลำดับอยู่ในช่วงของการดำเนินงาน เฟส 2 คาดแล้วเสร็จสมบูรณ์ปี 2567 งบประมาณรวมทั้งสิ้น 736 ล้านบาท แต่ในปี 2564 นี้เมื่อเฟส 2

แล้วเสร็จคืบหน้าจะเริ่มเปิดให้ประชาชน นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมได้ประกอบด้วย นิทรรศการพันธุ์ไม้ป่าชายเลน /อาคารหลัก / ห้องสมุด / หอชมวิว 7 ชั้น / ศาลาทรงไทย / ศาลา ร.๙ / ศาลาทางเข้า /ร้านค้าชุมชน โดย สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙ บ้านเสม็ดงามจะเป็นแหล่งรวบรวม จัดแสดงพรรณไม้ป่าชายเลนจากพื้นที่ส่วนต่าง ๆ ของโลก และเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต เป็นสถาบันแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการด้านพฤกษศาสตร์ และการใช้ประโยชน์ จากพรรณไม้ป่าชายเลนที่เหมาะสมและเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ( Sustainable Development Goals, SDGs ) รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน และนักท่องเที่ยว สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙ นี้ นับเป็นสวนพฤกษศาสตร์แห่งแรกของโลก และจะเป็นที่รวบรวมของ นักวิจัยและผู้สนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการศึกษาวิจัย อบรม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของป่า ไม้และระบบนิเวศป่าชายเลนอย่างยั่งยืน

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.