30 กันยายน 2022

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนในการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0

1 min read

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนในการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนในการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ให้กับแกนนำชุมชนจำนวน 80 คน ณ ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
นายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้กล่าวว่า “จากนโยบายของรัฐบาลที่มีโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและเยียวยาประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นมาตรการ”เราชนะ” หรือมาตรการ”คนละครึ่ง” ที่ประชาชนต้องลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่นบนมือถือ ซึ่งทำให้เกิดช่องว่างขึ้นมา เนื่องจากประชาชนบางส่วนไม่สามารถเข้าไปลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่นได้ เพราะไม่มีความรู้ในการเข้าใช้งานแอพพลิเคชั่นดังกล่าว ทำให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบประชาชนกลุ่มนี้จากกลุ่มคนบางกลุ่มที่ฉวยโอกาสรับจ้างลงทะเบียนแล้วหลอกกดเงินมาเป็นของเอง

และประชาชนบางส่วนที่เกิดปัญหาในการลงทะเบียนก็จะไปรวมตัวที่ธนาคารเพื่อให้ทางธนาคารดำเนินการลงทะเบียนหรือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ทำให้เกิดความแออัดและยังความเสี่ยงจากการติดเชื้อเนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 อีกด้วย “ ด้วยเหตุนี้ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมา โดยการนำบุคคลที่ได้จ้างงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) เพื่อเป็นแกนนำในการเผยแพร่ความรู้และช่วยเหลือประชาชนกลุ่มดังกล่าวในพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบ ให้สามารถงานแอพพลิเคชั่นของธนาคารบนสมาร์ทโฟนเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ และในอนาคตแอพพลิเคชั่นบนมือถือจะทำให้ผู้ใช้งานแทบไม่ต้องไปทำธุรกรรมใดๆ กับธนาคารไม่ว่าการโอนเงิน

สั่งสินค้า และธุรกิจ SMEs เพราะมีแอพพลิเคชั่นของธนาคารที่ช่วยบริหารจัดการเรื่องจ่ายเงิน ได้อย่างเต็มรูปแบบเพื่อลดการเหลื่อมล้ำทางสังคมที่จะเกิดขึ้น
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แกนนำชุมชนจะส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให้สามารถใช้แอพพลิเคชั่นเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ ได้ในชีวิตประจำวัน ขอให้ทุกท่านนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมครั้งนี้ ไปถ่ายทอดสู่ประชาชนประชาชนในชุมชนให้มีความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือเพื่อเข้าถึงการให้บริการตามนโยบายของภาครัฐต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.