29 สิงหาคม 2022

เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 4 สน. ปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ตรวจเฝ้าระวังป้องกันการลักลอบช่องทางธรรรมชาติ

1 min read

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริเลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 4 สน. ปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ตรวจเฝ้าระวังป้องกันการลักลอบช่องทางธรรรมชาติเมื่อวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. ณ บริเวณด่านพรมแดนสุไหงโก-ลก พล.ต. ฐกร เนียมรินทร์ เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า นายกองเอก ก้องสกุล จันทราช หน.ฝอ.บก.อส.จ.นธ นายวัลลภ วุฒาพานิชย์ นายด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงโก-ลก พ.ต.อ. เจฟฟรีย์ ไศลมานกุล ผกก.สภ.สุไหงโก-ลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยกำลังและกำลังพลสมาชิก อส. ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ ชรบ.และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องพล.ต. ฐกร เนียมรินทร์ เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานปล่อยแถวและมอบแอลกอฮอล์ อาหารแห้ง พร้อมพบปะให้กำลังใจให้กับพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ทหาร ตำรวจ ชรบ.และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นย้ำเรื่องเสริมกำลังและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ เฝ้าระวังป้องกันการลักลอบช่องทางธรรมชาติโดยผิดกฎหมายตามแนวชายแดนพรมแดนประเทศไทย – มาเลเซีย จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 พบว่าเป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางเข้ามาจากประเทศข้างเคียง โดยเป็นการเข้ามาในประเทศในลักษณะของการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฏหมายผ่านช่องทางธรรมชาติที่มิได้ผ่านกระบวนการการตรวจคัดกรอง โดยมีบางรายสามารถเล็ดลอดหลบหนีการเฝ้าระวังของเจ้าหน้าที่เข้ามาในพื้นที่ แต่หน่วยที่เกี่ยวข้องก็สามารถนำเข้าสู่กระบวนการกักกันโรคไว้ได้ ซึ่งหากสามารถลักลอบหลบหนีเข้าไปในพื้นที่ส่วนอื่นของประเทศ ก็จะทำให้เกิดการแพร่ระบาดติดเชื้อรุนแรงทั้งนี้ท่านให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 และเฝ้าระวัง ป้องกันการลักลอบเดินทางเข้าเมืองโดยผิดกฏหมาย ตั้งแต่พื้นที่ ตากใบ จนถึงแว้ง จำนวน 150 นาย จากกองร้อย อส. ทั้ง 11 กองร้อยและพื้นที่ สุคิริน และ จะแนะ โดยแบ่งภารกิจรับผิดชอบเป็น 3 พื้นที่ พื้นที่อำเภอตากใบ จำนวน 4 จุด กำลังพลจากกองร้อย อส.ตากใบ เมืองนราธิวาส ยี่งอ และกองร้อย อส.รือเสาะ จำนวย 50 นาย พื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก จำนวน 3 จุด กำลังพลจากกองร้อย อส. สุไหงโกลก ระแงะ สุไหงปาดี และ กองร้อย อส. อ.เจาะไอร้อง จำนวน 55 นาย พื้นที่อำเภอแว้ง จำนวน 3 จุด กำลังจากกองร้อย อส. อ.แว้ง บาเจาะและกองร้อย อส.อ.ศรีสาคร จำนวน 45 นาย พื้นที่อำเภอสุคิริน และอำเภอนจะแนะ มีลักษณะพื้นที่เป็นภูเขาและพื้นที่สูง จึงสั่งกำลังสมาชิก อส. ของการร้อย อส. อ.ทั้งสอง ตามจำนวนที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ โดยกำลังพลที่ได้รับการสั่งใช้ฯ ให้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 และอยู่ภายใต้การกำกับ ควบคุม บังคับบัญชาของผู้บังคับกองร้อย อส. และให้มีหน้าที่ปฏิบัติทางยุทธการตามหน่วยงานทหารในพื้นที่รับผิดชอบกำหนดทางด้าน พล.ต.ฐกร เนียมรินทร์ ได้กล่าวว่า ท่านแม่ทัพภาพ 4 ท่านมีความเป็นห่วงประชาชนเกี่ยวกับการมาตรการเข้มงวด ช่วงนี้มีการเข้มงวดในกรณีพิเศษ มีกำลังเพิ่มเติมจากกองร้อย อส. เราแบ่งภารกิจในห้วง 15 วันนี้ที่จะทำให้การเล็ดลอดผ่านชายแดนช่องทางธรรมชาติให้มีความหนาแน่นมากขึ้น ส่วนมากกองร้อย อส. มีความคุ้นเคยในพื้นที่ ที่สำคัญท่านผู้บัญชาการทหารบกท่านได้เน้นย้ำว่าให้ใช้พี่น้องประชาชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านให้ช่วยเป็นหูเป็นตาและกำชับในเรื่องความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ในทุกภาคส่วน และได้มีมาตรการในแรงงานต่างด้าว เข้มงวดมาต่อเนื่องโดยมีการวางเครื่องเพิ่มแสงสว่างตามช่องทางธรรมชาติและการลากตะเวนตามแนวชายแดนตลอด 24 ชม. ทั้งนี้ขอเรียนให้ประชาชนมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ส่วนนี้ด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.