28 มีนาคม 2023

ยโสธร” พัฒนาชุมชนจังหวัดออกนิเทศติดตามงาน โครงการ โคก หนอง นา โมเดล”

1 min read

ยโสธร” พัฒนาชุมชนจังหวัดออกนิเทศติดตามงาน โครงการ โคก หนอง นา โมเดล”

ที่ศูนย์ประสานงานอาคาร OTOP อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธ
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นายพนม สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดยโสธร มอบหมาย นายบรรลือพลับพลึง ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายประสาท สิทธิถวัลย์ ผู้อำนวยการ
กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายยุทธนคร หวังผล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ออกตรวจเยี่ยมนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ อำเภอกุดชุม นายสุริยัน ศิริดล พัฒนาการอำเภอกุดชุม และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกุดชุมพร้อมนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอำเภอกุดชุมให้การต้อนรับ จากการติดตามการปฏิบัตงานนายพลากร แก้วขวัญข้า ตัวแทนของนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ได้นำเรียนผลการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคของการทำงาน ให้ผู้นิเทศงานได้รับทราบ และ คณะผู้นิเทศงาน ได้ ให้คำชี้แนะ ในการทำงาน ขับเคลื่อนงาน โครงการ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามเป้าหมายที่กรมพัฒนาชุมชนได้วางไว้ เพื่อให้ประชาชน มีความเป็นอยู่ทีดี กินอิ่ม นอนอุ่น พออยู่ พอกิน พอใช้ พอร่มเย็น แบบมั่งคั่ง ยั่งยืน และพอเพียง

/

//พลากร แก้วขวัญข้า รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.