19 ตุลาคม 2022

โรงเรียนในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่เตรียมความพร้อมเดินหน้าทําความสะอาดฉีดพ่นโดยใช้นํ้ายาฆ่าเชื้อตามห้องเรียนและสถานที่รอบๆสถานศึกษาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มข้น

1 min read

โรงเรียนในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่เตรียมความพร้อมเดินหน้าทําความสะอาดฉีดพ่นโดยใช้นํ้ายาฆ่าเชื้อตามห้องเรียนและสถานที่รอบๆสถานศึกษาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มข้นในช่วงไกล้จะเปิดการเรียนการสอนในวันที่ 1 ก.พ. 2564 ในกรณีเกิดโรคระบาดไปทั่วติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังคงสร้างความกังวลใจให้กับประชาชนและผู้ปกครองนักเรียนขณะที่หลายหน่วยงานใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มข้นในช่วงเปิดการเรียรการสอนในแต่ละโรงเรียนในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ จ.ตราด

โรงเรียนในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่เตรียมความพร้อมเดินหน้าทําความสะอาดฉีดพ่นโดยใช้นํ้ายาฆ่าเชื้อฉีดพ่นตามห้องเรียนและสถานที่รอบๆสถานศึกษาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มข้นในช่วงไกล้จะเปิดการเรียนการสอนในวันที่ 1 ก.พ. 2564 โดยมีนายอาภากร เจริญผล นายก อบต.คลองใหญ่ ได้นําเจ้าหน้าที่ อบต.และพนักงานร่วมออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค-19 ในพื้นที่รับผิดชอบเขต อบต. คลองใหญ่ นายสําเนา บุญมาก ผู้อํานวยการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ได้กล่าวว่ากรณีเกิดโรคระบาดไปทั่วติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังคงสร้างความกังวลใจให้กับประชาชนและผู้ปกครองนักเรียนขณะที่หลายหน่วยงานใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มข้น
ล่าสุดช่วงเช้าวันนี้ทางคณะครูอาจารย์ในแต่ละโรงเรียนในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ได้ทําความสะอาดเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิค-19 และในวันนี้ทางโรงเรียนในพื้นที่ก็ได้ทําการฉีดพ่นนํ้ายาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันไว้ก่อน โดยมีนายอาภากร เจริญผล นายก อบต.คลองใหญ่ ได้นำพนักงาน อบต.ลงพื้นที่ฉีดพ่นเขตรับปิดชอบของ อบต. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเซื้อไวรัสโควิค-19

ตามสถานที่สถานศึกษาทุกแห่งในเขต อบต.เพื่อทำความสะอาดพื้นที่ป้องกันการแพร่ระบาดภายในโรงเรียนโดยตลอดทั้งวันนี้ พร้อมด้วยบุคลากรครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนแต่ละแห่งได้ช่วยกันใช้น้ำยาฆ่าเชื้อฉีดพ่นและทําความสะอาดตามห้องเรียน อุปกรณ์การเรียนการสอน สนามเด็กเล่นและพื้นที่อื่นๆ ทุกตารางนิ้วภายในโรงเรียน ส่วนโรงเรียนอื่นๆเช่นกัน เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียนทุกคน และผู้ปกครองนักเรียนและมีกำหนดเปิดทำการเรียนการสอนอีกครั้งในวันที่ 1 ก.พ.2564 นายสำเนา บุญมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม บอกว่า จะต้องช่วยกันป้องกันและทําความสะอาดไว้ก่อน เพื่อความสบายใจในการเรียนการสอนทางโรงเรียนจึงมีนโยบายให้ความสำคัญกับสุขภาพของทุกๆ คน จึงตัดสินใจได้มีการประชุมร่วมกันในการเปิดการเรียนการสอนเพื่อทำความสะอาด เป็นการป้องกันไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยของทุกคนขณะเดียวกันได้ประชาสัมพันธ์ไปอย่างทุกช่องทางเพื่อสื่อสารกับผู้ปกครอง พร้อมขอความร่วมมือกับผู้ปกครองและเด็กที่อาจอยู่ในสถานที่และเวลาตามไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อ ให้เฝ้าสังเกตอาการหรือหยุดพักอยู่บ้านตามมาตรการทางสาธารณสุขต่อไป

/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสีผู้สื่อข่าวภูมิภาค จตราด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.