5 เมษายน 2023

นครราชสีมา – สสจ.โคราช จัดซ้อมแผนปฏิบัติการการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ เตรียมพร้อมรับมือ โควิด-19 ในจังหวัดนครราชสีมา

1 min read

นครราชสีมา – สสจ.โคราช จัดซ้อมแผนปฏิบัติการการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ เตรียมพร้อมรับมือ โควิด-19 ในจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 27 ม.ค.64 ที่ห้องประชุมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา นายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ผู้บัญชาการเหตุการณ์ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Public Health Emergency Operation Center : PHEOC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมซ้อมแผนปฏิบัติการการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (Table Top Exercise: TTX) สถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านการแพทย์สาธารณสุขกรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการตอบโต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ไม่ให้ระบาดในวงกว้าง และจัดการดูแลรักษาผู้ป่วยฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข และเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างกำลังพล วัสดุอุปกรณ์โรงพยาบาลสนาม และการตอบโต้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

ด้านนายนรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า การจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบัญชาการเหตุการณ์ในการติดตามสถานการณ์ตอบโต้และอำนวยการสั่งการควบคุมกำกับติดตามประเมินผล การบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ สำหรับการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งประสานงานรายงานระดับนโยบายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายนอกองค์กร การตัดสินใจสั่งเปิด สั่งปิด การยกเลิก- ระดับ และการลดระดับศูนย์บัญชาการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์ และสาธารณสุข เพื่อสร้างเสริมขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่กลุ่มภารกิจต่างๆ โดยมีอำนาจแต่งตั้งปรับเปลี่ยนโครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์และสาธารณสุข หรือมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามอำนาจหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการ และเป็นผู้ให้ข่าว และข้อมูลปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการคือหน่วยงานภายนอกและสื่อมวลชน

ปัจจุบันพบว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนไปทั่วโลก และยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศด้วย ดังนั้นการเตรียมความพร้อมระบบจัดการและระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในระบบสาธารณสุข และเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขทั้งด้านการแพทย์และสาธารณสุข สสจ.นครราชสีมา จึงทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานสื่อสารสั่งการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ตลอดจนส่วนกลางส่วนภูมิภาค รวมทั้งเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ให้มีความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะฉุกเฉิน และภัยพิบัติ ในจังหวัดนครราชสีมาต่อไป

ภาพ-ข่าว / อภิรักษ์ ศรีอัศวิน ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.นครราชสีมา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.