2 ตุลาคม 2022

นาวิกโยธิน วางพวงมาลาน้อมรำลึก ร.5 วันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร

1 min read

นาวิกโยธิน วางพวงมาลาน้อมรำลึก ร.5 วันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร

วันนี้ 27 ม.ค.63 พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ นำรองผู้บัญชาการฯ เสนาธิการฯ และคณะนายทหารสัญญาบัตร ที่จบจากโรงเรียนนายเรือ ในสังกัดหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เข้าร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5 เนื่องโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา โรงเรียนเตรียมทหาร ณ หน้ากองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ค่ายกรมหลวงชุมพร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
สืบเนื่องจาก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงวางรากฐานและจัดระบบการศึกษาทหารยุคใหม่ โดยทรงจัดตั้งโรงเรียนสอนวิชาทางทหารขึ้น พระราชทานนามว่า คะเด็ดทหารมหาดเล็ก อีกทั้งได้เสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงเปิดโรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายร้อยชั้นปฐม และโรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยม ปรับปรุงและพัฒนากิจการทหาร ให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับอารยประเทศ ตลอดรัชสมัยของพระองค์

และเมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2501 สภากลาโหมได้มีมติ ให้รวมโรงเรียนเตรียมนายร้อย โรงเรียนเตรียมนายเรือ และโรงเรียนเตรียมนายเรืออากาศ เข้าด้วยกัน เป็นโรงเรียนเตรียมทหาร มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร ซึ่งจะเป็นกำลังหลักของกองทัพ ได้มีโอกาสเรียนร่วมกันอันจะส่งผลให้มีการประสานงานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงนับเอาวันที่ 27 มกราคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน เตรียมทหาร
ต่อมา ในปี พ.ศ.2506 กรมตำรวจ ในสมัยนั้น ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ดังกล่าว จึงขอให้โรงเรียนเตรียมทหาร เตรียมกำลังพล เพื่อเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนนายร้อยตำรวจด้วย ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา โรงเรียนเตรียมทหาร จึงเป็นสถาบันเดียวในประเทศไทย ที่รับภารกิจเตรียมเยาวชนชายที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อศึกษาต่อ เป็นนายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจสัญญาบัตร พร้อมที่จะเสียสละ เลือดเนื้อและชีวิต เพื่อรับใช้ ประเทศชาติ จนถึงปัจจุบัน

ภาพ/ข่าว นิราช/นันฐพล/พิชญ์ฐญา ทิพย์ศรี ผู้สื่อข่าว จ.ชลบุรี
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.