29 สิงหาคม 2022

อำนาจเจริญ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอำนาจเจริญ จัดโครงการชุมชนสัมพันธ์ฯ

1 min read

อำนาจเจริญ
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอำนาจเจริญ จัดโครงการชุมชนสัมพันธ์ฯวันนี้ 26 มกราคม 2564

ณ.บริเวณสระน้ำบ้านกุดปลาดุก ตำบลกุดปลาดุก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ พ.อ.อัครพนธ์ มูลประดับ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการ “ชุมชนสัมพันธ์” กิจกรรม สร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของสถานบันหลักของชาติ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ประจำปี 2564 โดยมี นายสมเกียรติ แก้วรัตน์ นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ พ.ต.อ. กฤตยา เลาประสพวัฒนา ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองอำนาจเจริญ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำชุมชนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนบ้านกุดปลาดุก เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ด้วยปัจจุบันสังคมไทยได้เปลี่ยนไปตามสภาพของสิ่งแวดล้อม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทำให้สังคมส่วนใหญ่ใช้ชีวิต โดยปราศจากการพึ่งพาอาศัยกัน ขาดการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีการพบปะและร่วมกิจกรรมน้อยลง รวมทั้งพฤติกรรมของคนไทย ยังติดในวัตถุนิยมและระบบทุนนิยม อันอาจส่งผลก่อให้เกิดความขัดแย้งขึ้นมาได้ในอนาคต กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้ดำเนินการ จัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดการสร้างความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชน สร้างจิตสำนึก รักชาติ รักสถาบัน รวมทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เกิดความรับผิดชอบต่อส่วนรวมประชาชนชุมชนได้มี่สวนร่วมในการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ทำความสะอาด ตัดหญ้า และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสระน้ำบ้านกุดปลาดุกเป็นจำนวนมาก

ภาพ/ทีมข่าว/ข่าว.ประวัติ นิธิเตชะยศสกุล..รายงาน.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.