1 ตุลาคม 2022

รองผบช.ภ.5 ตรวจเยี่ยมมอบนโยบายสภ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

1 min read

รองผบช.ภ.5 ตรวจเยี่ยมมอบนโยบายสภ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

วันที่ 25 ม.ค.64 เวลา 10.35 น. พล.ต.ต.บัณฑิต ตุงคะเศรณี รอง ผบช.ภ.5 ได้ออกตรวจเยี่ยม สภ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง พบ พ.ต.ท. สัมฤทธิ์ แสนสุวรรณ รอง ผกก.ป.สภ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง และเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ปฏิบัติหน้าที่ จึงได้กำชับการปฏิบัติ ดังนี้

1. ให้จัดให้มีมาตรการป้องกันและดูแลข้าราชการตำรวจรวมทั้งประชาชนผู้มาติดต่อราชการ เช่น ตรวจวัดอุณหภูมิข้าราชการและประชาชนตำรวจก่อนเข้าปฏิบัติติราชการหรือติดต่อราชการเป็นประจำทุกวัน โดยให้สวมหน้ากากอนามัยและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคขณะอยู่ในพื้นที่ และจัดที่นั่งประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ อาคารที่ทำการโดยให้มีระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร (Social distancing) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
2. ให้ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลกำชับผู้ใต้บังคับบัญชา ในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชน ให้ใช้กิริยา วาจา สุภาพ อ่อนโยน แสดงท่าทีเป็นมิตรต่อประชาชน กระตือรือร้น ไม่แสดงกิริยา ท่าทางในลักษณะที่หยาบคาย ดูหมิ่น หรือเหยียดหยามประชาชน
3. กำชับการปฏิบัติตามคำสั่ง ตร. ว่าด้วยการแต่งเครื่องแต่งกายและทรงผม รวมถึงการปฏิบัติตน เมื่อสวมเครื่องแบบ
4. กำชับมิให้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ แสดงพฤติกรรม หรือแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ในลักษณะไม่เหมาะสม อันส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของ ตร. โดยรวม โดยให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เอาใจใส่ สอดส่องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาโดยเคร่งครัด
5. ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ช่วยกันดูแลสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการตำรวจในสังกัด เพื่อให้เกิดขวัญ กำลังใจในการทำงาน และขอให้มุ่งมั่น ทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่ เพื่อให้สามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง.

ทรงวุฒิ ทับทอง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.