7 มิถุนายน 2023

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นผู้แทนพระองค์มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้รับการฝึกอบรมโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังจำนวน 224 คน ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอภัยโทษ

1 min read

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นผู้แทนพระองค์มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้รับการฝึกอบรมโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังจำนวน 224 คน ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอภัยโทษ

วันนี้ ( 25 ม.ค.64 ) ที่แดน 8 เรือนจำจังหวัดจันทบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายสุธี ทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้รับการฝึกอบรมโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง และ เป็นผู้ต้องขังที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอภัยโทษ จำนวน 224 คน เป็นคนไทย 216 และ ชาวต่างชาติ 8 คน ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว/ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้มีการฝึกโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง เรือนจำจังหวัดจันทบุรี กรมราชทัณฑ์/ ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา ตามภูมิสังคมเพื่อสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็กโดยสามารถดำเนินการได้ในทุกเรื่องของพื้นที่และมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐานความคิดการฝึกวินัย /การลงมือปฏิบัติตลอดจนการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริงเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อนได้เมื่อพ้นโทษออกไปภายนอง ซึ่งการฝึกโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังเรือนจำจังหวัดจันทบุรี กรมราชทัณฑ์ มีผู้เข้ารับการฝึก/เป็นผู้ต้องขังที่เป็นคนไทย 216 คน และชาวต่างชาติ 8 คน รวมทั้งสิ้น 224 คน โดยปฏิบัติการฝึกอบรมเป็นเวลา 14 วัน แบ่งการฝึกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่

ขั้นที่ 1 การอบรมพึ่งตนองด้วยทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
ขั้นที่ 2 การแปลงบททฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ การส้รงพื้นที่จำลอง และวางแผนปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่างเพื่อพออยู่ พอกิน พอใช้ และพอร่มเย็น
ขั้นที่ 3 การสรุปและประเมินผล
หลังจากนี้แล้ว/ผู้ต้องขังที่ได้รับการอภัยโทษ และพ้นโทษจะได้นำความรู้ที่ได้รับไปดำเนินการในพื้นที่ภูมิลำเนาของตนเองอันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด/ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ ของพระสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร รวมทั้งถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน/ เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และช่วยกันพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.