5 ธันวาคม 2022

ผู้ว่าฯนราธิวาสลงพื้นที่เยี่ยมเและประชุมกำชับชี้แจงมาตรการ เน้นย้ำแนวทางลักลอบคนเข้าเมืองผิดกฎหมาย ย้ำหากไม่เป็นผล อาจล็อกดาวน์ 3 อำเภอชายแดน

1 min read

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

ผู้ว่าฯนราธิวาสลงพื้นที่เยี่ยมเและประชุมกำชับชี้แจงมาตรการ เน้นย้ำแนวทางลักลอบคนเข้าเมืองผิดกฎหมาย ย้ำหากไม่เป็นผล อาจล็อกดาวน์ 3 อำเภอชายแดน

รายงานข่าว วันนี้ ณ ท่าเรือบ้านกัวลอตะหมู่ที่ 7 ตำบลนานาค อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด นราธิวาส ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและประชุมกำชับติดตามอำเภอตากใบและอำเภอสุไหงโก-ลก เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคและให้คำแนะนำการปฏิบัติหน้าที่แก่หน่วย ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบตามแนวชายแดนในพื้นที่ โดยมีนายก้องสกุล จันทราช ปลัดจังหวัดนราธิวาส พลตรีไพศาล หนูสังข์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส
นาวาเอก วิชชา พรหมคีรี รอง ผอ.รมน.จังหวัดนราธิวาส รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 447 ตลอดจน นายสังคม เกิดก่อ นายอำเภอตากใบ กำนันผู้ใหญ่บ้านในตำบลแห่งท้องที่ ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นแห่งท้องที่ ร่วมประชุมฯ

นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้กล่าวเปิดประชุมและชี้แจง ให้คำแนะนำการปฏิบัติเกี่ยวกับการลักลอบเดินทางเข้าเมืองผิดกฏหมาย ตลอดจนแนวทาง มาตรการต่างๆของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศปก. ศบค.) ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท. ) และที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมทราบและถือปฏิบัติ โดยหัวหน้าหน่วยระดับจังหวัด ได้ชี้แจงแนวทางมาตรการกำชับและเน้นย้ำการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันลักลอบเดินทางเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ในความรับผิดชอบของหน่วยให้หน่วยในสังกัดระดับพื้นที่หรือที่เกี่ยวข้องข้างเคียงทราบและถือปฏิบัติ นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและคณะได้มอบสิ่งของให้แก่หัวหน้าหน่วยที่รับผิดชอบในระดับพื้นที่อำเภอตากใบ

หลังจากนั้นนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้เดินทางไปยังฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลมูโนะหมู่ที่ 1 ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก เพื่อตรวจเยี่ยมพบปะ พร้อมทั้งมอบของอุปโภค-บริโภค ให้กำลังใจกำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่

จากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมท่าน้ำตลาดมูโนะ (ด่านพรมแดนธรรมชาติ) ก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังตลาดมูโนะหมู่ที่ 1 ตำบลมูโนะ โดยมีนายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงโก-ลก กล่าวต้อนรับและรายงานข้อมูล แนวทางมาตรการลักลอบเดินทางเข้าเมืองโดยผิดกฏหมาย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และแนวทางมาตรการป้อง ควบบคุม การแพร่ระบาดฯของอำเภอสุไหงโก-ลก

นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวถึงการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อมาเยี่ยมเยียนให้กำลังใจการปฏิบัติหน้าที่ของทุกฝ่าย ให้ร่วมกันบูรณาการ ขับเคลื่อนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเฉพาะการสกัดกั้นผู้ลักลอบผ่านด่านพรมแดนธรรมชาติ โดยผิดกฎหมาย ทั้งคนไทยในมาเลเซีย และบุคคลต่างด้าว

ทั้งนี้ได้ขอความร่วมมือกับผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนช่วยกันสอดส่องดูแล เป็นหูเป็นตาให้ข้อมูลแจ้งเบาะแสให้กับทางภาครัฐ เน้นย้ำหากทราบว่ามีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง จะต้องมีการดำเนินคดีทางกฎหมายอย่างถึงที่สุด และหลังจากนี้หากยังพบการผู้ลักลอบผ่านด่านพรมแดนธรรมชาติ จะต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนราธิวาส เพื่อออกคำสั่งล็อกดาวน์อำเภอตามแนวชายแดนทั้ง 3 อำเภอ(ตากใบ สุไหงโก-ลก แว้ง) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.