5 ธันวาคม 2022

อำนาจเจริญ ผู้ว่าราชการ ติดตาม โครงการ พัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ตามทฤษฎีใหม่แบบครบวงจร.

1 min read

# อำนาจเจริญ
ผู้ว่าราชการ ติดตาม โครงการ พัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ตามทฤษฎีใหม่แบบครบวงจร.

วันนี้ 19 มกราคม 2564 ได้มีนายทวีป บุตรโพธิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นางสาววริศรา โสภาค พัฒนาการจังหวัดอำนาจเจริญ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกันเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ของนายสงัด บรรลือ ผู้ใหญ่บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 5 ตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ที่เข้าร่วมโครงการ พัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคกหนองนาโมเดล”
จังหวัดอำนาจเจริญ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ได้รับจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงาน โครงการโคกหนอง นา โมเดล จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” มีเป้าหมายในการดำเนินโครงการฯ จำนวน 159 ครัวเรือน ได้แก่ อำเภอเมือง 51 ครัวเรือน จำนวน 17 ตำบล อำเภอชานุมาน 21 ครัวเรือน 5 ตำบล อำเภอปทุมราชวงศา 28 ครัวเรือน 7 ตำบล อำเภอพนา 14 ครัวเรือน 4 ตำบล อำเภอเสนางคนิคม 17 ครัวเรือน 5 ตำบล อำเภอหัวตะพาน 14 ครัวเรือน 8 ตำบล และอำเภอลืออำนาจ 14 ครัวเรือน

6 ส่วนโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมหลักพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” มีเป้าหมายในการดำเนินโครงการฯ จำนวน 122 ครัวเรือน ได้แก่ อำเภอเมือง 16 ครัวเรือน อำเภอชานุมาน 6 ครัวเรือน อำเภอปทุมราชวงศา 11 ครัวเรือน อำเภอพนา 10 ครัวเรือน อำเภอเสนางคนิคม 11 ครัวเรือน อำเภอหัวตะพาน 52 ครัวเรือน และอำเภอลืออำนาจ 16 ครัวเรือน ทั้งนี้เพื่อ ส่งเสริม พัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชนในรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประยุกต์สู่การปฏิบัติ ระดับอำเภอ ตำบล และครัวเรือน รวมทั้งฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนผ่านการสร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่กลุ่มที่ผู้เข้าโครงการได้กล่าวกับผู้สื่ข่าวว่าโครงการนี้ดีสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร แรงงาน บัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานที่กลับท้องถิ่น ชุมชน และ ที่ได้รับผล
กระทบจากสถานการณ์ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ภาพ/ทีมข่าว/ประวัติ นิธิเตชะยศสกุล รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.