18 ตุลาคม 2022

ยโสธร: “สัมมนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง”

1 min read

ยโสธร: “สัมมนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง”
ที่ศาลาประชาคมบ้านหนองมาลา หมู่ที่ ๖ ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุริยัน ศิริดล พัฒนาชุมชนอำเภอกุดชุม มอบหมายให้

นางสาวอริษา บุตรอำคา นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมกับนางสาวชไมพร มาตขาว และทิ่มงาน นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ลงพื้นจัดโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศจรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสัมนาเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพชุมชน ให้สามารถพึ่งตนเองได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เลี้ยงชีพ

เลี้ยงตน มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน พร้อมการให้ความรู้การพัฒนาพื้นที่ตามหลักเกษตรทฤษฏีใหม่ มุ่งสู่โครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อเพิ่มศักยภาพครัวเรือนให้มีความเข้าในการดำรงตนและพัฒนาตนเอง สร้างตน สร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพ ความสุขที่พอเพียง

/////พลากร แก้วขวัญข้า ผู้สื่อข่าวยโสธร รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.