1 ธันวาคม 2022

ยโสธร: “พ อ.กุดชุมจัดสัมมนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง”

1 min read

ยโสธร: “พ อ.กุดชุมจัดสัมมนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง”
ที่ศูนย์เรียนรู้สวนนายประหยัด ชื่นตา บ้านนาเรียง ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.

นายสุริยัน ศิริดล พัฒนาชุมชนอำเภอกุดชุม มอบหมายให้นายทะนงศักดิ์ สายชารี นักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมกับนาพลากร แก้วขวัญข้า และนายชัชวาล ธรรมสอน นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) จัดโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศตรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสัมนาเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพชุมชน ให้สามารถพึ่งตนเองได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เลี้ยงชีพ เลี้ยงตน

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน พร้อมการให้ความรู้การพัฒนาพื้นที่ตามหลักเกษตรทฤษฏีใหม่ มุ่งสู่โครงการ “โคก หนอง นา โมเดล”การปลูกต้น ๕ ระดับ เพื่อเพิ่มศักยภาพครัวเรือนให้มีความเข้าในการดำรงตนและพัฒนาตนเอง สร้างตน สร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพ ศุ่ความสุขที่พอเพียง

/////พลากร แก้วขวัญข้า ผู้สื่อข่าวยโสธร รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.