16 ตุลาคม 2022

อำนาจเจริญ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

1 min read

อำนาจเจริญ
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (14มกราคม 2564) ที่ศาลาประชาคมอำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้แก่ราษฎรในพื้นที่ จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 1,500 ผืน เพื่อใช้บรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนที่ประสบภัยหนาว
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยพสกนิกรของพระองค์ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอากาศหนาว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดสรรผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ให้แก่จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 1,500 ผืน สำหรับมอบให้แก่ราษฎรที่อาศัยอยู่ถิ่นทุรกันดาร ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีฐานะยากจน ที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบของอากาศหนาวเย็นและมีขวัญกำลังใจในการต่อสู้ฝ่าฟัน

ให้พ้นวิกฤตภัยครั้งนี้ไปได้ด้วยดี
จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดสรรผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ 7 อำเภอ โดยมอบให้นายอำเภอของแต่ละอำเภอเป็นตัวแทนรับมอบในครั้งนี้ ประกอบด้วย อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จำนวน 300 ผืน ,อำเภอชานุมาน จำนวน 200 ผืน ,อำเภอปทุมราชวงศา จำนวน 200 ผืน ,อำเภอหัวตะพาน จำนวน 200 ผืน ,อำเภอพนา จำนวน 200 ผืน ,อำเภอเสนางคนิคม จำนวน 200 ผืน และอำเภอลืออำนาจ จำนวน 200 ผืน
ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีความห่วงใยต่อพสกนิกรของพระองค์ ประชาชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญ ยังความปลาบปลื้ม ปิติยินดี และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชหฤทัยห่วงใย

ภาพ-ข่าว/ปชส./ประวัติ นิธิเตชะยศสกุล..รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.