26 มีนาคม 2023

(คลิป) สมาคมธุรกิจท่องเทียว จ.เชียงใหม่  มอบเงินก้อนแรก ช่วยช้าง 249 เชือก 15 ปาง ที่ปางช้างแม่แตง 1,147,000 บาท ตามโครงการ “ช้างรอด เพราะเราช่วย” 

1 min read

สมาคมธุรกิจท่องเทียว จ.เชียงใหม่ มอบเงินก้อนแรก ช่วยช้าง 249 เชือก 15 ปาง ที่ปางช้างแม่แตง 1,147,000 บาท ตามโครงการ “ช้างรอด เพราะเราช่วย”


วันที่ 15 ม.ค.2564 เวลา 10.30 น. ที่ปางช้างแม่แตง ได้มีพิธีมอบเงินช่วยเหลือ ผู้ประกอบการปางช้าง จำนวน 15 ปางช่วยเหลือค้างทั้งหมด 249 เชือก ตามโครงการ “ช้างรอด เพราะเราช่วย” โดยสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พล.ต.ต.ปชา รัตนพันธ์ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่, นายศุภมิตร กิจจาพิพัฒน์ เลขาธิการสมาคมฯ / กรรมการผู้จัดการ โรงแรมศิริปันนาวิลล่า รีสอร์ทแอนด์สปาเชียงใหม่) มานพ แซ่เจีย นายกสมาคม มัคคุเทศก์เชียงใหม่, นายอภิลาภ บุญโสภา, นายวิทยา พงษ์ศิริ พร้อมเจ้าของปางช้างต่างๆ และด้วยแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธีมอบเงินช่วยเหลือในครั้งนี้

พล.ต.ต.ปชา รัตนพันธ์ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ เผยว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ทำให้น้องช้างและควาญช้างขาดรายได้ ในแต่ละวันช้างต้องการหญ้าและอาหารที่เหมาะสมอย่างน้อยวันละ 10% ของน้ำหนักตัว (ประมาณ 200 – 300 กก./วัน/ตัว) สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนและประสงค์ที่จะยื่นมือเข้าไปช่วยสัตว์ที่เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของชาติให้ยังดำเนินชีวิตต่อไปได้ จึงได้จัดโครงการเพื่อการกุศล “ช้างรอด เพราะเราช่วย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนบริจาคจากทุกภาคส่วนเพื่อประคับประคองให้น้องช้างยังอยู่ต่อไปได้ ไม่ถูกขายทอดตลาดไปสู่นักลงทุนข้ามชาติ โดยได้มีพิธีเปิดตัวโครงการเพื่อการกุศล “ช้างรอด เพราะเราช่วย” อย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ที่เชียงใหม่ อาร์ต มิวเซียม อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

ทางด้านนายศุภมิตร กิจจาพิพัฒน์ เลขาธิการสมาคมฯ เผยว่า สำหรับผู้มีใจเมตตาช้างไทย สามารถร่วมกันบริจาคคนละ 10 บาท โดยผ่านบัญชีรับบริจาค ทางธนาคารออมสิน สาขาถนนทิพย์เนตร ชื่อบัญชี “สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อช้าง” เลขที่ 020 – 350 – 486534 ประเภทบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก ซึ่งได้เปิดการรับบริจาคตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2564 ซึ่งตรงกับ “วันช้างไทย” หลังจากได้เปิดโครงการฯ มาได้ 4 วัน วันนี้ทางสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่ ได้ทำพิธีมอบเงินช่วยเหลือให้กับปางช้าง 15 ปาง และองค์ช่วยเหลือช้าง 4 องค์กรรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,147,000 บาท

นายศุภมิตร กล่าวอีกว่า หลักเกณฑ์และขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์ในการรับบริจาคจากโครงการช้างรอด เพราะเราช่วย โดยสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ โดยทางคณะกรรมการจัดงานมีการจัดตั้งทีมคณะกรรมการตรวจสอบสิทธิ์แต่ละโซนจำนวนทีมละ 3 ท่านแบ่งออกเป็น 2 โซนคือโซนเหนือและส่วนใต้จำนวน 3 ทีมและยังมีทีมคณะผู้พิจารณาชี้ขาดของคณะกรรมการตรวจสอบสิทธิ์อีก 3 ท่าน โดยขั้นตอนการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบสิทธิ์ทางคณะกรรมการจะลงพื้นที่ตรวจสอบในสถานที่เลี้ยงช้างตามปางต่างๆเพื่อทำการบันทึกภาพและตรวจสอบสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ทั้ง 8 ข้อ เพื่อนำเสนอต่อทีมคณะผู้พิจารณาเห็นชอบเพื่ออนุมัติเงินในการช่วยเหลือช้างของปางนั้นๆ ซึ่งสมาชิกสามารถตรวจสอบสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ได้ที่ทางสมาคมฯ

นายศุภมิตร กล่าวอีกว่า หลักเกณฑ์และขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์ในการรับบริจาคจากโครงการช้างรอด เพราะเราช่วย โดยสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ โดยทางคณะกรรมการจัดงานมีการจัดตั้งทีมคณะกรรมการตรวจสอบสิทธิ์แต่ละโซนจำนวนทีมละ 3 ท่านแบ่งออกเป็น 2 โซนคือโซนเหนือและส่วนใต้จำนวน 3 ทีมและยังมีทีมคณะผู้พิจารณาชี้ขาดของคณะกรรมการตรวจสอบสิทธิ์อีก 3 ท่าน โดยขั้นตอนการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบสิทธิ์ทางคณะกรรมการจะลงพื้นที่ตรวจสอบในสถานที่เลี้ยงช้างตามปางต่างๆเพื่อทำการบันทึกภาพและตรวจสอบสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ทั้ง 8 ข้อ เพื่อนำเสนอต่อทีมคณะผู้พิจารณาเห็นชอบเพื่ออนุมัติเงินในการช่วยเหลือช้างของปางนั้นๆ ซึ่งสมาชิกสามารถตรวจสอบสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ได้ที่ทางสมาคมฯ


และในวันนี้ทางสมาคม ธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบเงินช่วยเหลือในเดือนแรกให้แก่ 15 ปาง รวมจำนวนช้างของปางช้างที่แจ้งความจำนงขอความช่วยเหลือ ทั้งหมด 249 เชือกรวมเป็น เงินจำนวนทั้งสิ้น 747,000 บาท, ได้แก่ปางช้างแม่แตง จำนวนช้างทั้งหมด 63 เชือก ได้รับเงินช่วยเหลือจำนวน 189,000บาท, ปางช้างโชคชัยจำนวนทั้งหมด 53 เชือกได้รับเงินช่วยเหลือ 159,000 บาท, Bannchang Elephant Park จำนวนช้างทั้งหมด 50 เชือก ได้รับเงินช่วยเหลือจำนวน 150,000 บาท, Thai Elephant Home จำนวนช้างทั้งหมด 15 เชือก ได้รับเงินช่วยเหลือจำนวน 45,000 บาท, ปางช้างลานตองเทรดนิ่ง จำนวนช้างทั้งหมด 12 เชือก ได้รับเงินช่วยเหลือจำนวน 36,000 บาท, Elephant paradise เชียงใหม่ จำนวนช้างทั้งหมด 10 เชือก ได้รับเงินช่วยเหลือจำนวน 30,000 บาท, Kanjanna Elephant Sanctuary จำนวนช้างทั้งหมด 9 เชือก ได้รับเงินช่วยเหลือจำนวน 27,000 บาท, Elephant Rescue Park จำนวนช้างทั้งหมด 8 เชือก ได้รับเงินช่วยเหลือจำนวน 24,000 บาท, Lanna Kingdom จำนวนช้างทั้งหมด 5 เชือก ได้รับเงินช่วยเหลือจำนวน 15,000 บาท, Elephant Pride Sanctuary จำนวนช้างทั้งหมด 5 เชือก ได้รับเงินช่วยเหลือจำนวน 15,000 บาท, ปางช้างเก๋อซอแตเชียงใหม่ จำนวนช้างทั้งหมด 5 เชือก ได้รับเงินช่วยเหลือจำนวน 15,000 บาท, ปางช้าง Karen Village จำนวนช้างทั้งหมด 4 เชือก ได้รับเงินช่วยเหลือจำนวน 12,000 บาท, Bamboo ElephantFamily Care จำนวนช้างทั้งหมด 4 เชือก ได้รับเงินช่วยเหลือจำนวน 12,000 บาท, ปางช้างโชคทวีมีดี จำนวนช้างทั้งหมด 3 เชือก ได้รับเงินช่วยเหลือจำนวน 9,000 บาทและ Elephant Retirement Park จำนวนช้างทั้งหมด 3 เชือก ได้รับเงินช่วยเหลือจำนวน 9,000 บาท นอกจากนี้ ยังได้มอบให้กับ 4 องค์กรที่ดูแลช้างอาทิเช่น มูลนิธิเพื่อนช้าง, สมาคมสหพันธ์ช้างไทย, ศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ โดยได้มอบเงินเพื่อดูแลช้าง แห่งละ 100,000 บาท รวมเป็นเงินที่มอบสนับสนุนดูแลช่วยเหลือช้าง จำนวนทั้งสิ้น 1,147,000 บาท


นายศุภมิตร กล่าวอีกว่า การมอบเงินช่วยเหลือ ตามโครงการ “ช้างรอด เพราะเราช่วย” ในครั้งนี้ถือว่าเป็นเดือนแรกและทางสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ยังได้ดำเนินการไป อีก 9 เดือน ร่วมเป็น 10 เดือน ซึ่งเราจะได้ จัดกิจกรรมมอบเงินเพื่อช่วยเหลือ “ช้าง” ให้ครบตามจำนวนที่ตั้งใจไว้ต่อไป ทั้งนี้ขอฝากประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเพื่อการกุศล “Art for Elephant” กิจกรรมการโชว์วาดภาพศิลปะร่วมกันของช้างและศิลปิน ที่มีศิลปินภาคเหนือรวมตัวกันวาดภาพและนำภาพมามอบให้เพื่อประมูลหารายได้ โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ สำหรับรูปภาพไฮไลท์มีทั้งหมด 3 ภาพ ขนาด 150×200 ที่ช้างจะวาดร่วมกับศิลปินมีชื่อทั้ง 3 ท่าน อ.พรชัย ใจมา วาดคู่กับ ช้างน้อยธันวา, อ.ประสงค์ ลือเมือง วาดคู่กับ ช้างพังสุดาและอ.พิชัย นิรันต์ วาดคู่กับ ช้างพังสุรีย์ โดยจะได้มีการเริ่มเปิดประมูลภาพวาดต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค.เป็นต้นไปและจะประกาศผลประมูลในวันที่ 13 มี.ค.2564 ผ่านทาง เฟสบุ๊คเพจของ Chiang Mai Art Museum https://www.facebook.com/ChiangMaiArtMuseum/ และฝากท่านเข้าไปติดตาม โครงการช้างรอดเพราะเราช่วยได้ที่ https://www. facebook.com/HelpThaiElephant, Instagram: https://www. instagram.com/helpthaielephant/ หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 06-3786-8856, 08-9755-3172.

ทรงวุฒิ ทับทอง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.