28 มีนาคม 2023

ตราด หน่วยงานจังหวัดตราดลงพื้นที่ติดตามโควิค-19

1 min read

ตราด/ หน่วยงานจังหวัดตราดลงพื้นที่ติดตามโควิค-19

ตามโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ โดยมีนายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ได้มอบให้คณะติดตามฯลงพื้นที่และให้คําแนะนําสถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ นําโดย นายธนกร สงวนพงษ์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะทำงานติดตามการดำเนินงานเตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาดรอบใหม่ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ เข้าร่วมตรวจติดตามฯ และให้คำแนะนำสถานประกอบการในอำเภอคลองใหญ่ในการป้องกันการแพร่ระบาดใหม่ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)คณะทำงานติดตามการดำเนินงานเตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาดใหม่ของ COVID – 19 อ.คลองใหญ่ โดยมีนายพีระ การุญ นายอําเภอคลองใหญ่ ปลัดอําเภอคลองใหญ่ ตํารวจ ให้การต้อนรับคณะที่ลงพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ เช่น สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.ตราด สํานักงานพาณิชย์ อุตสาหกรรม จังหวัดตราด ลงพื้นที่ตรวจติดตามโรงงานอุตสาหกรรมให้คําแนะนําตรวจป้องปรามสถานประกอบการให้ปฏิบัติตามมาตรการ D M H T T

ตามที่จังหวัดตราดได้แต่งตั้งคณะทำงานติดตามการดำเนินงานเตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาดรอบใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดตราด จึงได้แบ่งคณะลงพื้นที่รับผิดชอบพื้นที่ต่าง ๆ ในทุกอำเภอ โดยในแต่ละที่มีส่วนราชการระดับจังหวัดและอำเภอร่วมเป็นคณะทำงาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย

โดยในพื้นที่ อำเภอคลองใหญ่ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของคณะทำงานติดตามการดำเนินงานเตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อ.คลองใหญ่ที่มี นายพีระ การุญ นายอําเภอคลองใหญ่ เป็นหัวหน้าคณะฯ นําออกตรวจโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานที่ประกอบการ พร้อมด้วยหน่วยงานที่ร่วมเป็นคณะทำงานลงพื้นตรวจ โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จำนวน 3 แห่ง พร้อมให้คําแนะนําการป้องกันการระบาดเชื้อไวรัสโควิค-19 สายพันธ์ใหม่และผู้ประกอบการต่างๆของจากมาตรการป้องกัน ฯ ของทางรัฐบาลและทางจังหวัด

ทั้งนี้พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ มีความกังวลในสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ทำให้สถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ที่มีโรงงานอุตสาหกรรมเป็นส่วนน้อยจึงได้เปิดทําการปกติตลอดมาและได้มีการป้องกันคนงานตรวจเช็คเซ็นชื่อวัดอุณภูมิทุกครั้งก่อนเข้าทํางาน นายพีระ การุญ นายอําเภอคลองใหญ่ได้กล่าวว่า ฝ่ายปกครอง ท้องถิ่น และภาคประชาชน พบว่าได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ มาตรการ D/M/H/T/T (Distancing : เว้นระยะระหว่างกัน / Mask wearing : สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา / Hand wash : ล้างมือบ่อย ๆ / Testing : ตรวจวัดอุณหภูมิ / Thai Cha na : ใช้ไทยชนะโดยใช้วิธีการส่งมีการประชาสัมพันธ์ เรือประมงในพื้นที่มิให้ล่วงล้ำเข้าไปทำการประมง ในพื้นที่ทางทะเลของประเทศเพื่อนบ้าน อีกด้วย ผลการปฏิบัติ ตามโรงงานอุตสาหกรรมทั้ง 3 แห่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ตราด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.