1 ธันวาคม 2022

ศูนย์ดำรงธรรม จ.จันทบุรีให้บริการชั่วคราว ออกหนังสือรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด อำนวยความสะดวกประชาชนที่มีเหตุผลจำเป็นต้องเดินทางออกจากจังหวัดจันทบุรีไปจังหวัดอื่นซึ่งเป็นพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

1 min read

ศูนย์ดำรงธรรม จ.จันทบุรีให้บริการชั่วคราว ออกหนังสือรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด อำนวยความสะดวกประชาชนที่มีเหตุผลจำเป็นต้องเดินทางออกจากจังหวัดจันทบุรีไปจังหวัดอื่นซึ่งเป็นพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

วันนี้ ( 7 ม.ค.64 ) ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจันทบุรี ประชาชน ข้าราชการ ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปต่างจังหวัดจำนวนมากได้เดินทางมายื่นเอกสารและแสดงเหตุผลความจำเป็นในการขอรับหนังสือรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ซึ่งจังหวัดจันทบุรีได้เปิดให้บริการ อำนวยความสะดวกโดยนายอภิชาต โพธิ์บาทะ ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจันทบุรีนำเจ้าหน้าที่ให้บริการ เป็นการบริการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้ประชาชนที่มีความจำเป็นเดินทางไปต่างจังหวัดได้แสดงเหตุผล และ ขอหนังสือรับรองฯ แต่ถ้ามีภูมิลำเนาอยู่อำเภออื่นก็ให้ไปขอที่นายอำเภอนั้น ๆ ส่วนการที่จะเดินทางเข้าจังหวัดอื่นเป็นอำนาจของจุดคัดกรองแต่ละจังหวัดปลายทาง ทั้งนี้ได้แนะนำผู้ที่มาขอหนังสือรับรองเดินทางออกจากจังหวัดจันทบุรีไปต่างจังหวัดด้วยเหตุผลความจำเป็น ทุกคนต้องติดตั้งแอพพลิเคชั่น หมอชนะ และไทยชนะ สำหรับการออกหนังสือรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวดที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจันทบุรีเป็นการให้บริการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ส่วนวันอื่น ๆ ผู้ที่มีความจำเป็นจะเดินทางไปต่างจังหวัดสามารถขอหนังสือรับรองได้ที่นายอำเภอ หรือ เจ้าหน้าที่ควบคุมโรคตามที่นายอำเภอมอบหมาย ส่วนผู้ที่จะเดินทางเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ ขอเอกสารรับรองการปฏิบัติหน้าที่จากหัวหน้าหน่วยงานถ้าเป็นภาคเอกชนขอได้ที่นายจ้าง เจ้าของบริษัท หรือเจ้าของสถานประกอบการ

ขณะที่บรรยากาศด่านตรวจป้องกันการแพร่เชื้อโควิด -19 ทั้ง 3 จุดหลักระหว่างเมืองที่จะเข้าจังหวัดจันทบุรี และจุดย่อยช่องทางเชื่อมอำเภอรอยต่อระหว่างเมือง มีปริมาณรถสัญจรไปมาเช้า-ออก ลดลงกว่าร้อยละ 60 โดยการตั้งด่านเป็นการบูรณาการหน่วยงานปกครอง ทหาร ตำรวจ อสม.ท้องถิ่น ท้องที่ทุกภาคส่วนร่วมกันในการตรวจคัดกรองสกัดกั้นการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จังหวัดจันทบุรี ที่มีความเข้มข้นขึ้นไปอีก หลังเป็นพื้นที่สีแดง พื้นที่ควบคุมสูงสุด และต้องมีหนังสือรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเจ้าหน้าที่ได้แนะนำผู้ที่จะเดินทางเข้าจังหวัดจันทบุรีถ้าไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนก็อย่างได้เดินทางเข้ามาเนื่องจากจังหวัดจันทบุรีเป็น 1 ใน 5 จังหวัด ที่ ศบค.ประกาศเป็นพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ส่วนผู้ที่เดินทางออกจากจังหวัดจันทบุรีและมีหนังสือรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเป็นดุลพินิจของจังหวัดปลายทางว่าจะอนุญาต หรือ ไม่อนุญาตให้เข้า อย่างไรก็ตามผู้ว่าราชการจังหวัดจันทุบรีขอความร่วมมือชาวจังหวัดจันทบุรีถ้าไม่จำเป็นจริง ๆ ขอให้งดการเดินทางข้ามจังหวัดเป็นการชั่วคราวไประยะหนึ่งก่อน จนกว่าสถานการณ์จะได้คลี่คลายเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 ช่วยเหลือประเทศชาติ และบ้านเมือง

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.