1 ธันวาคม 2022

อำนาจเจริญ จัดแถลงข่าวเพื่อสร้างความตระหนักให้พี่น้องประชาชนป้องกันโควิด 19 พร้อมเปิดปฏิบัติการล้างเมืองหันหลังให้โควิด 19 จะไม่มีผู้ป่วยในพื้นที่

1 min read

อำนาจเจริญ
จัดแถลงข่าวเพื่อสร้างความตระหนักให้พี่น้องประชาชนป้องกันโควิด 19 พร้อมเปิดปฏิบัติการล้างเมืองหันหลังให้โควิด 19 จะไม่มีผู้ป่วยในพื้นที่

เมื่อเวลา 15.00น
วันที่6 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอำนาจเจริญเปิดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนทุกแขนงในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญและพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญผ่านเพจสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญและเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญเพื่อสร้างความตระหนักให้กับพี่น้องประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ไม่ตื่นตระหนกแต่ให้ตระหนักในการระวังและป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญกล่าวว่าการจัดแถลงข่าวในวันนี้เพื่อสร้างความตระหนักให้พี่น้องประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ซึ่งหลังจากช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา จังหวัดอำนาจเจริญมีผู้ป่วยโควิด-19 นำเข้า 2 รายในพื้นที่อำเภอหัวตะพานและได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลหัวตะพาน โดยอาการดีขึ้นตามลำดับและมีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 กับผู้ที่มีความเสี่ยงกับผู้ป่วย ซึ่งมีผลเป็นลบพร้อมดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่ ที่มีผู้ป่วยไปแล้ว ซึ่งอยากให้พี่น้องประชาชนชนตระหนักว่าโควิด-19 มีการแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนเมื่อออกนอกบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือ และตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หากเข้าไปในพื้นที่ต่างๆขอให้ใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ เพื่อแจ้งให้รู้ว่าเราไปที่ไหนบ้าง ซึ่งเป็นหลักการเพื่อให้ทุกคนตระหนักและปฏิบัติตัวทุกครั้งเมื่ออกนอกบ้าน โดยทางจังหวัดอำนาจเจริญได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค (ศปก.)ในระดับพื้นที่จังหวัด อำเภอ และตำบล ขึ้น โดยมีหน่วยเคลื่อนที่เร็ว หากมีการรายงานสถานการณ์โควิดในแต่ละพื้นที่ เช่นการเดินทางเข้าพื้นที่ของกลุ่มเสี่ยงก็จะมีหน่วยปฏิบัติการลงพื้นที่ปฏิบัติงานทันทีเพื่อป้องกันควบคุมโรคและสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชน พร้อมทั้งได้ตั้งด่านคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดอำนาจเจริญในพื้นที่ทั้ง 7 อำเภอของจังหวัดอำนาจเจริญจำนวน 8 ด่าน เพื่อสกัดกั้นการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญในการเดินทางเข้าพื้นที่ โดยกำหนดมาตรการให้เจ้าหน้าที่ประจำทุกจุดตรวจ ตรวจรถทุกคัน ลงทะเบียนรถและประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและพื้นที่ควบคุม แจ้งมายัง ปฏิบัติการควบคุมโรค จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อประสานไปยังอำเภอ เทศบาล ตำบล แจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของเทศบาลและตำบล ได้ตรวจสอบประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและพื้นที่ควบคุมปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรค และกักกันตนเอง (Home Quarantine) เป็นระยะเวลา 14 วัน

โดยพี่น้องประชาชนยังสามารถเดินทางเข้าออกพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญได้แต่ต้องอยู่ภายใต้มาตรการที่กำหนด ถ้าเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่และต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้การจัดกิจกรรมต่างๆเช่น งานบวช งานแต่ง งานศพ ยังสามารถดำเนินการได้ โดยแจ้งนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ และต้องปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และให้ลดจำนวนผู้ร่วมงาน ขนาดการจัดงานและลดขั้นตอนการจัดงานเพื่อกระชับเวลา
ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญกล่าวเพิ่มเติมว่าหลังจากการแถลงข่าวจะมีการดำเนินการ big cleaning day ทั่วทั้งจังหวัด โดยทำความสะอาดและฉีดพ่น ฆ่าเชื้อไม่ว่าจะเป็นศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หอประชุม หรือที่ชุมชนต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนว่าอำนาจเจริญจะหันหลังให้โควิด-19 และชาวจังหวัดอำนาจเจริญจะร่วมกันเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้มีผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญอีกต่อไป

สำหรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดอำนาจเจริญ ข้อมูล ณ วันที่ 6 มกราคม 2564 ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ มีผู้ป่วยยืนยันระลอกใหม่ 2 ราย รอบแรก 2 ราย สะสม 4 ราย กำลังรักษา 2 ราย รักษาหายแล้ว 2 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต ผู้ที่เข้าเกณฑ์สงสัย (PUI) รายใหม่ 3 ราย (รอผล 3 ราย) สะสม 150 ราย ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและพื้นที่ควบคุม ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ถึง 4 มกราคม 2564 รายใหม่ 801 ราย สะสม 9,771 ราย กลุ่มเสี่ยงสูงที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 2 (ระลอกใหม่) 4 ราย ตรวจไม่พบเชื้อทั้ง 4 ราย ซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญได้จัดเตรียมพื้นที่โรงพยาบาลทั่วทั้งจังหวัด สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 100 ราย มี Local Quarantine ทุกอำเภอ
โดยประชาชนสามารถติดตามสอบถามข้อมูลข่าวสารโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 และประกาศต่างๆของทางจังหวัดอำนาจเจริญได้ที่ เพจสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ โทร 045 – 523250 -1 และเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ โทร 045 – 523127 และสายด่วนโควิด-19 อำนาจเจริญ 086 – 6515424

ภาพ-ข่าว ปชส./ประวัติ นิธิเตชะยศสกุล เตชะยศสกุล..รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.