3 กรกฎาคม 2022

อำนาจเจริญ ตำรวจดี ชีวิตถึงลาออกจากราชการแล้วยังเสียสละจิตอาสาพัฒนาชุมชนที่ตนอยู่เป็นอย่างดี

1 min read

อำนาจเจริญ
ตำรวจดี ชีวิตถึงลาออกจากราชการแล้วยังเสียสละจิตอาสาพัฒนาชุมชนที่ตนอยู่เป็นอย่างดี

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากผู้นำผู้ใหญ่บ้านในชุมชน ว่า
พ.ต.อ.แสงสรรค์ พวงปัญญา อดีต นายตำรวจในสถานีตำรวจภูธรปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ลาออกจากราชการ งตำรวจด้วยความประสงค์อยากจะมาพัฒนาช่วยชุมชนที่ตนอยู่ให้มีความเจริญก้าวหน้าในเมื่อยังมีชีวิตผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผลจาก

พันตำรวจเอก.แสงสรรค์พวงปัญญา ซึ่งมีบ้านพักอยู่ บ้านป่าก่อ ต.ป่าก่ออ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ ในปัจจุบันนี้ได้ ลาออกจากราชการตำรวจอยากมาช่วยพ่อแม่พี่น้องพัฒนาชุมชนที่ตนอยู่ หรือตอบบุญแทนคุณชุมชนแผ่นดินที่ตนอยู่ เมื่อมีชีวิตอยู่นี้ ชุมชนเห็นว่าท่านยังเป็นผู้เสียสละมาช่วยงานส่วนรวมปัจจุบันนี้ก็ได้รับการให้เป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญอดีตก็คือเคยเป็นครูใหญ่ โรงเรียน ตชด.แห่งนี้ดังนั้นเมื่อมีโอกาส ท่านก็จะลงมาร่วมด้วยช่วยงานในชุมชนยังเป็นที่ปรึกษาให้กับทุกๆคนได้ตลอดงานพัฒนาวางแผนในหมู่บ้านป่าก่อ ให้พ่อแม่พี่น้องในชุมชนซึ่งเป็นผู้มีชุมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ในด้านเศรษฐกิจทางการเกษตร และค้าขายทุกด้านสิ่งที่สำคัญท่านก็เป็นแบบอย่างที่ดีทำให้เห็นทำให้เป็นและความสมัครสมานสามัคคีนี้ก็เป็นหัวใจสำคัญท่านก็จะร่วมงานประชุมในการรับฟังข้อคิดเห็นจากประชาชนชุมชนและข้อราชการต่างๆจากผู้ใหญ่บ้านกำนันพร้อมประสานงาน ในการพัฒนาชุมชนตำบลป่าก่อในขณะนี้ผู้สื่อข่าวก็ได้สอบถามคนในชุมชนประทับในอดีตตำรวจดี พ.ตอ.แสงสรรค์ พวงปัญญานี้ มีจิตสาธารณะเสียสละมาช่วยชุมชนเป็นที่ปรึกษาที่พึ่งของทุกๆคนได้เป็นอย่างดี

ภาพ/ข่าว.ประวัติ นิธิเตชะยศสกุล..รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.