2 ธันวาคม 2022

อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้เงินหมุนเวียนในชุมชน

1 min read

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้เงินหมุนเวียนในชุมชน

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ นายอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอรือเสาะ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มสตรีได้ทำโครงการกู้เงินนำไปประกอบอาชีพให้เกิดรายได้กับครัวเรือน มีเงินทุนหมุนเวียนในชุมชน สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนได้ โดยให้สตรีรวมกลุ่มๆละไม่น้อยกว่า 3 คน กู้เงินกลุ่มละไม่เกิน 200,000 บาท ระยะเวลาผ่อนชำระ 2 ปี ดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 0.10 ต่อปี ก่อนเข้าประชุมนายอำเภอรือเสาะร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกและให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนกล่าวขอบคุณที่ทำงานด้วยความตั้งใจและเสียสละของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีชุดเก่าที่หมดวาระและร่วมแสดงความยินดีกับคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีชุดใหม่ ที่จะได้ร่วมกันทำงานเพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการและติดตามกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนต่อไป

หลังจากนั้นนายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ ได้มอบหมายให้นายนิติพงษ์ ทาหา ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง เป็นประธานการประชุมต่อไป โดยมีการชี้แจงวางแผนการขับเคลื่อนกลไกการดำเนินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้ดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 เพื่อให้คณะอนุกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ติดตามการชำระหนี้ของลูกหนี้รายเก่าและลูกหนี้รายใหม่ การปรับโครงสร้างหนี้ การรับสภาพหนี้ การรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ซึ่งในไตรมาสที่ 1-2 จังหวัดได้จัดสรรเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 900,000 บาท และเงินอุดหนุน จำนวน 200,000 บาท สำหรับการประชุมครั้งนี้ ได้พิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 1 โครงการ

คือ โครงการร้านขายของชำ หมู่ที่ 6 ตำบลสาวอ งบประมาณ 200,000 บาท ซึ่งคณะอนุกรรมการพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับกลุ่ม มีเงินทุนหมุนเวียนสามารถขยายกิจการร้านค้าได้กว้างขวางยิ่งขึ้น สามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่ม และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนอีกด้วย
โดยมีนายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ เป็นเลขานุการฯและ นางสาวพาอีซ๊ะ สาเม๊าะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เป็นผู้ช่วยเลขานุการฯ ณ ห้องประชุมสาธารณสุขอำเภอรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.