2 ธันวาคม 2022

พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.ช.(ท) ประสานงาน บูรณาการร่วมกับ เจ้าหน้าที่และ สสจ.พ.ช.,อ.บึงสามพัน,สสอ.บึงสามพัน และ รพ.สต.กันจุ จัดโครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขแรงงานต่างด้าว(เมียนมาร์) เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

1 min read

☆☆☆ เมื่อ 29 ธ.ค. 63 09:00 น.
กอ.รมน.จังหวัด พ.ช. โดย พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.ช.(ท) ประสานงาน บูรณาการร่วมกับ เจ้าหน้าที่และ สสจ.พ.ช.,อ.บึงสามพัน,สสอ.บึงสามพัน และ รพ.สต.กันจุ จัดโครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขแรงงานต่างด้าว(เมียนมาร์) เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ณ ห้องประชุม โรงงาน บริษัท โกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส จำกัด (สหฟาร์ม) ท้องที่ ม.4 ต.กันจุ อ.บึงสามพัน ซึ่งมีแรงงานต่างด้าว(MOU) พร้อมล่าม ชาวเมียนมาร์จำนวน 50 คน เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อ เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาร์
รายละเอียดดังนี้
1. อาสาสมัครสาธารณสุขแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาร์มีหน้าที่ รับผิดชอบ
1.1เป็นผู้ช่วยพนักงานบริษัทฯในการปฏิบัติตามมาตรการตรวจคัดกรอง ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาร์ ก่อนเข้าทำงาน
1.2 แจ้งเตือนและประสานงาน รพ.สต.กันจุ เมื่อตรวจพบแรงงานต่างด้าวเสี่ยงติด COVID-19หรือมีไข้
1.3 เฝ้าระวัง สอดส่อง และรายงานเมื่อตรวจพบแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาร์จากนอกพื้นที่และแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง สุ่มเสี่ยงเป็นพาหะ โควิด-19 ที่เข้ามาในพื้นที่โรงงานหรือชุมชนที่พักอาศัย ทั้ง 2 พื้นที่ดังนี้

1.3.1พักอาศัยภายในบริษัท จำนวน 2,600 คน
1.3.2พักอาศัยอยู่ตามหอพักชุมชนรอบๆ บริษัท จำนวน 3,000 คน
2. การติดต่อ แจ้งเตือนและประสานงานผ่านทางกลุ่มแอพพลิเคชั่น LINE
3. หน่วยงานด้านสาธารณสุขที่ให้การสนับสนุนในพื้นที่ได้แก่ รพ.สต.กันจุ และ สสอ.บึงสามพัน

ภาพ/ข่าว CR. ชูชาติ บุญช่วย
ร่วมเสมอข่าวด้วย นายบุรฉัตร ศิริวัฒนาเกษม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.