3 ธันวาคม 2022

ตำรวจภูธรภาค 5 แถลงข่าวผลการระดมกวาดล้างอาชญากรรม  ผู้มีอิทธิพล มือปืนรับจ้าง หนี้นอกระบบและยาเสพติด ในรอบไตรมาสที่ 1 ประจำปี 64  และก่อนการเลือกตั้งสมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

1 min read

ตำรวจภูธรภาค 5 แถลงข่าวผลการระดมกวาดล้างอาชญากรรม ผู้มีอิทธิพล มือปืนรับจ้าง หนี้นอกระบบและยาเสพติด ในรอบไตรมาสที่ 1 ประจำปี 64 และก่อนการเลือกตั้งสมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 เป็นประธานการแถลงข่าว ณ อาคารคุ้มแก้วขวัญดาว ตำรวจภูธรภาค 5 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตามนโยบายรัฐบาล/สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พิทักษ์ราษฎร์ป้องภัย ห่วงใยประชาชน ได้กำหนดเกณฑ์เป้าหมายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป้าหมายของหน่วยและการประเมิน
ส่วนราชการในการเพิ่มศักยภาพการบังคับใช้กฎหมาย การอำนวยความยุติธรรมทางอาญา และการให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาค เป็นธรรมด้วยการวัดผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนป้องกันปราบปรามอาชญากรรม จากการวิเคราะห์ สถิติคดีอาญา 4 กลุ่ม คดีกลุ่มที่ 1 ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ คดีกลุ่มที่ 2 ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ คดีกลุ่มที่ 3 ฐานความผิดพิเศษ คดีกลุ่มที่ 4 คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย โดยมีเป้าหมายในภาพรวมเน้นการป้องกันมิให้เกิดอาชญากรรม แต่หากเกิดอาชญากรรมต้องจับกุมให้ได้ และตามนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้หน่วยในสังกัด ระดมกวาดล้างอาชญากรรม โดยให้เน้นเป้าหมายจับกุมผู้กระทำความผิด เกี่ยวกับหนี้นอกระบบ ผู้มีอิทธิพลมือปืนรับจ้าง และคดียาเสพติด ตลอดจนอาชญากรรมทั่วไป ในห้วงก่อนวันเลือกตั้งสมาชิกและนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (20 ธันวาคม 2563) โดยให้มีผลเป็นรูปธรรม เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน นั้นภายใต้อำนวยการของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร., พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รอง ผบ.ตร.(สส), พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก รอง ผบ.ตร.(ปป), พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รอง ผบ.ตร.(บร), พล.ต.ท.สุทิน ทรัพย์พ่วง ผู้ช่วย ผบ.ตร.(มค 5), พล.ต.ท.ชินภัทร สารสิน ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป 6) ได้รับบัญชานำข้อสั่งการไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้การปฏิบัติของตำรวจภูธรภาค 5 เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังกล่าว พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.วันชัย สุวรรณศิริเขต, พล.ต.ต.กฤตธาพล ยี่สาคร,
พล.ต.ต.บัณฑิต ตุงคะเศรณี, พล.ต.ต.ยุทธชัย พัวประเสริฐ, พล.ต.ต.สัณห์ โพธิ์รักษา,
พล.ต.ต.เฉลิมพล จินตรัตน์ รอง ผบช.ภ.5 ร่วมกับ พล.ต.ต.วีรชน บุญทวี ผบก.สส.ภ.5, พล.ต.ต.พิเชษฐ จีระนันตสิน ผบก. ภ.จว.เชียงใหม่, พล.ต.ต.ชินวิช วิชัยธนพัฒน์ ผบก.ภ.จว.เชียงราย, พล.ต.ต.นันทวิทย์ เทียมบุญธง ผบก.ภ.จว.ลำปาง, พล.ต.ต.ธรรมศักดิ์ ปิ่นทอง ผบก.ภ.จว.พะเยา, พล.ต.ต.มาโนช มีสกุลคุณ ผบก.ภ.จว.แพร่, พล.ต.ต.มงคล สัมภวะผล ผบก.ภ.จว.น่าน, พล.ต.ต.นฤชิต เนียวกุล ผบก.ภ.จว.ลำพูน และ พล.ต.ต.อนุชา อ่วมเจริญ ผบก.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน จึงได้สั่งการให้หน่วยในสังกัดดำเนินการระดมกวาดล้างอาชญากรรม ห้วงวันที่ 11 – 17 ของทุกเดือน ซึ่งผลการปฏิบัติของตำรวจภูธรภาค 5 ห้วงเดือน ตุลาคม 2563 ถึง ธันวาคม 2563 ปรากฏดังนี้ คดีที่สำคัญ สถิติคดีอาญา 4 กลุ่ม

สรุปผลการปฏิบัติ ผลการจับกุมคดียาเสพติดภาพรวมทุกข้อหา 6,862 คดี ผู้ต้องหา 6,112 คน, จับกุมคดียาเสพติด 5 ข้อหาสำคัญ 2,037 คดี ผู้ต้องหา 1,505 คน, จับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญ 28 คดี ผู้ต้องหา 55 คน แยกเป็นข้อหาผลิต 531 คดี 115 คน, นำเข้า 1 คดี, จำหน่าย 367 คดี 350 คน, ครอบครองเพื่อจำหน่าย 1,138 คดี ผู้ต้องหา 1,040 คน, ครอบครอง 1,129 คดี ผู้ต้องหา 973 คน, เสพ 3,696 คดี ผู้ต้องหา 3,634 คน ของกลาง ยาบ้า 10,441,240 เม็ด ไอซ์ 259.10 กิโลกรัม, ฝิ่น 30.72 กิโลกรัม,กัญชาสด 173.29 กิโลกรัม, กัญชาแห้ง 18.06 กิโลกรัม, เคตามีน 10.02 กิโลกรัม, เฮโรอีน 1.46 กิโลกรัม ดำเนินการยึดอายัดทรัพย์สิน จำนวน 140 ราย มูลค่าทรัพย์สินประมาณ 144,556,365 บาท แยกเป็น คดีที่เลขาธิการ ปปส. มีคำสั่งยึด/อายัดทรัพย์สิน 42 ราย มูลค่า 65,401,612 บาท, คดีที่ทรัพย์ตกเป็นของกองทุน 88 ราย มูลค่า 40,905,644 บาท นำส่ง ปปง. 5 ราย มูลค่า 12,000,000 บาท, ดำเนินการบังคับโทษปรับ 5 คดี มูลค่า 109,019 บาท

ดำเนินการต่อหมายจับ สามารถเคลียร์หมายออกจากระบบ จำนวน 1,115 หมาย แยกเป็น จับกุม 948 หมาย, ขาดอายุความ 111หมาย, ผู้ต้องหาเสียชีวิต 3 หมาย, อายัด 20 หมาย, ถอนหมาย 33 หมาย,ผู้มีพฤติการณ์เป็นมือปืนรับจ้างของ ภ.5 มี 2 ราย ปัจจุบันทั้ง 2 ราย ได้หลบหนีออกนอกพื้นที่ และไม่พบความเคลื่อนไหวในพื้นที่อีกเลย, จับกุม/ตรวจยึดตาม พ.ร.บ.อาวุธปืนและเครื่องกระสุน แยกเป็นอาวุธปืน 450 กระบอก เครื่องกระสุน 356 นัด ผลการดำเนินการในความผิดเกี่ยวกับเงินกู้นอกระบบ ได้รับแจ้งทั้งหมด 177 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 164 เรื่อง

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงขอความร่วมมือมายังพี่น้องประชาชนได้ร่วมกันสอดส่องดูแลบุตรหลาน บุคคลใกล้ชิด หรือบุคคลที่มีพฤติกรรมกระทำความผิด โดยแจ้งข้อมูลผ่านสายด่วนยาเสพติด 1599, สายด่วน 191, line@inthanon1(ผบช.ภ.5) และ Application Police I lert U ได้ตลอด 24 ชม. เพื่อดำเนินการปราบปราม จับกุม ดำเนินคดีผู้กระทำความผิด และลดปัญหาในภาพรวมอย่างต่อเนื่องและเข้มข้น เพื่อให้สังคมมีความสงบเรียบร้อย มีความปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด และปัญหาอาชญากรรม ต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง

Cr.วัตร บ้านเมือง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.