1 ธันวาคม 2022

โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จัดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

1 min read

โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จัดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 15 ธ.ค.63 เวลา 10.00 น. โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยพันเอก บุญญฤทธิ์ เกษตรเวทิน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดชียงใหม่ (ฝ่ายพลเรือน) มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก ฤทธิชัย อิ่มใจ หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนกอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทาน โดยมีพันโท กฤตธรรม วงศ์ศรี รองหัวหน้ากลุ่มงาน กิจกรรมมวลชน กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน หลังจากนั้น นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมอัญเชิญถุงเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานวางบนพานหน้าพระฉายาลักษณ์ฯ พร้อมประจำจุดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์

นางพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่กล่าวว่า โครงการเมล็ดพันธุ์พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ดำเนินการจัดตั้ง “ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ” เพื่อเป็นที่ระลึกในวาระครบรอบ 100 ปี พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืชให้เกษตรกรและราษฎรได้มีพืชสายพันธุ์ดี ผลผลิตมีคุณภาพทนทานต่อโรคและแมลง สามารนำไปเพาะปลูกไว้กินเอง ลดรายจ่ายในครัวเรือน เป็นปัจจัยช่วยให้มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตลอดจนเก็บสะสมเมล็ดพันธุ์สำรองไว้ปลูกในรุ่นต่อไป ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยให้ราษฎรสามารถพึ่งพาตนเองได้ในช่วงที่เกิดภัยพิบัติต่างๆเช่นโรคระบาดที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันเป็นต้นในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานเมล็ดพันธุ์ซึ่งผลิตจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริให้แก่ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และได้มอบหมายให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ แจกจ่ายให้แก่เกษตรกรและราษฎรจำนวน 45 ชุดได้แก่เกษตรกรจำนวน 25 คนจาก 25 อำเภอและผู้แทนจากสถานศึกษาจำนวน 20 โรงเรียน เข้ารับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ในครั้งนี้.

ทรงวุฒิ ทับทอง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.