2 ธันวาคม 2022

Warning: sprintf(): Too few arguments in C:\xampp\htdocs\policemagazine.news\wp-content\themes\newsphere\lib\breadcrumb-trail\inc\breadcrumbs.php on line 254

อำเภอสัตหีบประชาชนจำนวนมากเดินทางมาทำเรื่องขออนุญาตออกนอกพื้นที่

อำเภอสัตหีบประชาชนจำนวนมากเดินทางมาทำเรื่องขออนุญาตออกนอกพื้นที่

จากที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ระบุว่า 5 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เพื่อป้องกัน COVID-19 คือ สมุทรสาคร ระยอง ชลบุรี จันทบุรี และตราด ผู้ที่จะการเดินทางเข้าพื้นที่ต้องแสดงหลักฐานการได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ในท้องที่ภูมิลำเนาของผู้เดินทาง
วันนี้ 7 ม.ค.2564 บรรยากาศที่ว่าการอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เป็น 1 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่สีแดง พบว่ามีประชาชนเดินทางมารอกรอกข้อมูล เพื่อขอเดินทางกลับภูมิลำเนา และเดินทางไปทำธุระยังต่างจังหวัดเป็นไปอย่างคึกคัก โดยประชาชนที่มาจะต้องผ่านจุดคัดกรองจากเจ้าหน้าที่ โดยการวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยแจลแอลกอฮอล์ สวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างทางสังคม ซึ่งประชาชนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
และเป็นการลดการแออัดของประชาชนที่จะเดินทางมา เป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน จังหวัดชลบุรีได้แจ้งให้นายอำเภอทุกอำเภอ เป็นผู้ออกหนังสืออนุญาตและ มอบอำนาจให้ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ออกใบอนุญาตได้ โดยพิจารณาเหตุจำเป็น เป็นรายๆ ไป

ภาพ/ข่าว นิราช/นันฐพล/พิชญ์ฐญา ทิพย์ศรี ผู้สื่อข่าว จ.ชลบุรี
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.